Wat is er voor mijn partner en kinderen geregeld?

Natuurlijk wilt u het beste voor uw partner en kinderen. Ook financieel. En zéker als u iets zou overkomen. Daarvoor voorziet Rail & OV in een partnerpensioen en in een wezenpensioen. Bovendien kan uw partner na uw overlijden in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering van de overheid.

Wanneer krijgt uw partner een partnerpensioen?

Uw partner krijgt na uw overlijden een partnerpensioen van ons. Ook als uw pensioen nog niet is ingegaan of u de AOW-leeftijd nog niet had bereikt. En zo lang uw partner leeft. De hoogte van het partnerpensioen vindt u op uw pensioenoverzicht en op Mijn Rail & OV. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap is uw partner bij ons bekend. Woont u samen met uw partner, maar bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan kunt u uw partner bij ons aanmelden.

Een Anw-uitkering voor uw partner? 

Het partnerpensioen is gebaseerd op uw ouderdomspensioen. En dat is weer een aanvulling op de AOW.  Zolang uw partner nog geen AOW ontvangt, mist deze dus een stuk inkomen. Mogelijk kan uw partner daarom een Anw-uitkering (Algemene Nabestaandenwet) van de overheid krijgen. Daarvoor moet hij of zij wel jonger zijn dan de AOW-leeftijd en op de datum van uw overlijden verzekerd zijn voor de Anw. Verder geldt minstens één van de volgende voorwaarden:

  • Uw partner heeft een kind onder de 18 jaar;
  • Uw partner is voor tenminste 45% arbeidsongeschikt.

Meer weten over de Anw?

De Anw maakt geen onderscheid tussen gehuwden, geregistreerde partners of samenwonenden. Ook uw eventuele ex-partner kan mogelijk in aanmerking voor een uitkering. Meer weten over de Anw – bijvoorbeeld over de hoogte van de uitkering? Ga daarvoor naar de Sociale Verzekeringsbank, de uitvoerder van de Anw.

Wat als uw partner toch geen ANW-uitkering krijgt?

Mogelijk kan hij of zij dan Anw-hiaatcompensatie krijgen van Rail & OV. De voorwaarden hiervoor zijn:

  • U neemt deel in regeling Rail & OV ;
  • U bouwt pensioen bij ons op of bent aansluitend op uw ontslag met pensioen gegaan;
  • Uw partner ontvangt nog geen AOW én;
  • Uw partner heeft recht op partnerpensioen én;
  • Uw partner krijgt geen of niet de volledige Anw-uitkering.

De Anw-hiaatcompensatie is maximaal € 10.467 bruto per jaar (2022). Uw partner vraagt de compensatie bij ons aan door de afwijzing van de Sociale Verzekeringsbank naar ons op sturen of te mailen.

Wat is er voor uw kinderen geregeld?

Van Rail & OV ontvangen uw kinderen, na uw overlijden, een wezenpensioen tot 21 jaar. De hoogte daarvan bedraagt 20% van het partnerpensioen en vindt u op uw pensioenoverzicht en op Mijn Rail & OV.

En als u bij uw overlijden niet meer werkt in de bedrijfstak Rail & OV?
Ook dán ontvangen uw partner en kinderen een pensioen. Het is gebaseerd op de periode dat u pensioen opbouwde bij Rail & OV.

004-question.png

Heeft u vragen of wilt u informatie?

Ga naar onze contactpagina.