Pensioen bij overlijden


Rail & OV voorziet niet alleen in een pensioen voor u, maar ook in een maandelijkse uitkering voor uw nabestaanden als u er niet meer bent. Lees hier waarop uw partner en kinderen kunnen rekenen. Én wat u nog kunt doen zodat ze later krijgen waar ze recht op hebben.


Overlijden tijdens pensioenopbouw

Als u overlijdt terwijl u nog pensioen opbouwt, voltooit Rail & OV uw pensioenopbouw alsof u tot uw pensioenleeftijd pensioen zou hebben opgebouwd. Pas daarna berekenen we het partnerpensioen. Uw partner heeft daardoor niet te maken met een lagere uitkering. Overlijdt u terwijl u een arbeidsongeschiktheidspensioen van ons krijgt? Dan stopt die uitkering en ontvangt uw partner een partnerpensioen. Dat gebeurt automatisch, uw partner hoeft niets te doen.


Recht op partnerpensioen

Getrouwd of geregistreerd partnerschap

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan heeft uw partner recht op partnerpensioen. U hoeft uw partner daarvoor ook niet aan te melden bij Rail & OV. De enige voorwaarde is dat de verbintenis is gesloten voor uw pensioen ingaat.

Samenwonen

Woont u samen? Registreer dan wel uw partner bij ons om uw partner een partnerpensioen na te laten. Vult u daarvoor het formulier aanvraag erkenning van het partnerschap in. Ook hiervoor geldt: doe dit vóór uw pensioen ingaat.


Ingang van het partnerpensioen

Wij ontvangen automatisch een melding van uw overlijden via de gemeente. Wij sturen uw partner de aanvraagformulieren voor de aanvraag van het partnerpensioen. Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u overlijdt. De hoogte van het partnerpensioen vindt u in uw pensioenoverzicht. Deze vindt u ook in Mijn Rail & OV.


Mogelijk recht op Anw-hiaatcompensatie

In onze regeling kennen we een Anw-hiaatcompensatie. Lees er meer over bij Recht op Anw-hiaatcompensatie.


Wezenpensioen voor uw kinderen

Na uw overlijden hebben uw kinderen recht op een wezenpensioen van Rail & OV. Het wezenpensioen betalen we tot hun 21e jaar. Wij verdelen het wezenpensioen niet onder het aantal kinderen. Elk kind krijgt hetzelfde bedrag. Ga naar uw pensioenoverzicht in Mijn Rail & OV voor de hoogte van het wezenpensioen.