Recht op Anw-hiaatcompensatie


Dat is een belangrijke voorziening voor uw partner. Als u overlijdt zorgt de regeling voor een flinke aanvulling op het partnerpensioen zolang uw partner nog geen AOW krijgt.


Uitleg over de Anw-hiaatcompensatie

Anw-hiaatcompensatie is een extra zekerheid voor uw partner. Als u overlijdt is er voor uw partner bij Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer een partnerpensioen geregeld. Maar zelfs bij een goed partnerpensioen zal het gezinsinkomen na uw overlijden toch dalen. In het verleden kregen nabestaanden die nog te jong waren om AOW te ontvangen een uitkering van de overheid: de Anw. Maar weinig nabestaanden krijgen nog een volledige of gedeeltelijke Anw-uitkering. Daarom is de Anw-hiaatcompensatie zo belangrijk. Die vult de Anw-uitkering aan tot € 11.538,51 bruto per jaar (2024). De uitkering loopt door tot de maand waarin uw partner AOW ontvangt. De uitkering stopt ook als uw partner gaat trouwen of samenwonen.


Recht op Anw-hiaatcompensatie

De Anw-hiaatcompensatie is een belangrijke voorziening voor uw partner. Als u overlijdt zorgt de regeling voor een flinke aanvulling op het partnerpensioen zolang uw partner nog geen AOW krijgt. Neemt u actief deel aan de regeling of bent u aansluitend* aan uw deelname aan de regeling met pensioen gegaan? Dan bestaat er voor uw partner na uw overlijden mogelijk recht op een compensatie van het Anw-hiaat. Bent u arbeidsongeschikt en bouwt u premievrij uw pensioen op. Ook dan bestaat er recht op een Anw-hiaatcompensatie.

*Gaat u halverwege de maand uit dienst en de eerste van de volgende maand met pensioen? Dan blijft er recht op een Anw-hiaatcompensatie. Dit was voor 1 januari 2022 niet het geval.


Anw-hiaatcompensatie aanvragen

Als partner van een overledene die nog geen AOW ontvangt, is het verstandig om zo snel mogelijk een Anw-uitkering aan te vragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner heeft daar alleen recht op als hij of zij een kind tot 18 jaar verzorgt of meer dan 45% arbeidsongeschikt is. Bovendien wordt het eigen inkomen gekort op de Anw-uitkering. Heeft uw partner geen recht op een Anw-uitkering? Of is deze lager dan € 11.538,51 bruto per jaar? Laat uw partner dan de beslissing van de SVB naar Rail & OV sturen om de Anw-hiaatcompensatie bij ons aan te vragen.