Wat is al geregeld?

Als een gepensioneerde deelnemer van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer overlijdt, dan volgt een hectische tijd. Toch wordt een aantal zaken vanzelf geregeld. Welke dat zijn, leest u hier.

Heeft uw partner recht op partnerpensioen?

Ja, zeker als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. U hoeft uw partner daarvoor ook niet aan te melden bij Rail & OV. De enige voorwaarde is dat de verbintenis is gesloten voordat uw pensioen is ingegaan.

Woont u samen? Dan moet u uw partner wél door ons zijn erkend voordat uw pensioen was ingegaan.

Wanneer gaat het partnerpensioen in?

Dit gebeurt op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u overlijdt.  De hoogte van het partnerpensioen vindt u in uw pensioenoverzicht, in Mijn Rail & OV.

Heeft uw partner de AOW-leeftijd nog niet bereikt?

Dan heeft uw partner misschien recht op een Anw-uitkering. Lees er meer over bij Anw-uitkering en - hiaatcompensatie.

Wanneer is de laatste pensioenbetaling van Rail & OV?

De laatste pensioenbetaling is in de maand van overlijden. Het maakt niet uit op welke dag het overlijden is. Wij betalen die maand nog het volledige pensioen van Rail & OV.

Over de overlijdensuitkering

Uw partner heeft meestal recht op een overlijdensuitkering van Rail & OV. Deze eenmalige uitkering betalen wij automatisch op het rekeningnummer waar ook de laatste pensioenbetaling op werd gedaan. Onze overlijdensuitkering bedraagt driemaal het bruto pensioen van de maand van overlijden. Op de overlijdensuitkering houden wij geen belasting in.