Dit is geregeld na een overlijden


Als een gepensioneerde deelnemer van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer overlijdt, dan volgt een hectische tijd. Toch wordt een aantal zaken vanzelf geregeld. Welke dat zijn, leest u hier.


Recht op partnerpensioen

Uw partner heeft recht op partnerpensioen als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. U hoeft uw partner daarvoor ook niet aan te melden bij Rail & OV. De enige voorwaarde is dat de verbintenis is gesloten voordat uw pensioen is ingegaan. Woonde u samen? Het is nodig dat uw partner wél door ons is erkend voordat uw pensioen was ingegaan. Let op: heeft u het partnerpensioen volledig geruild voor ouderdomspensioen? Dan heeft uw partner geen recht op het partnerpensioen.


Ingang van het partnerpensioen

Dit gebeurt op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u overlijdt.  De hoogte van het partnerpensioen vindt u in uw pensioenoverzicht, in Mijn Rail & OV.


Uw partner heeft nog niet de AOW-leeftijd

Dan heeft uw partner misschien recht op een Anw-uitkering. Lees er meer over bij Anw-uitkering en Anw-hiaatcompensatie.


Laatste betaling van het ouderdomspensioen

De laatste pensioenbetaling is in de maand van overlijden. Het maakt niet uit op welke dag het overlijden is. Wij betalen die maand nog het volledige pensioen van Rail & OV.


Over de overlijdensuitkering

Uw partner heeft meestal recht op een overlijdensuitkering van Rail & OV. Deze uitkering betalen wij automatisch op het rekeningnummer waar ook de laatste pensioenbetaling op werd gedaan. Onze overlijdensuitkering bedraagt driemaal het bruto pensioen van de maand van overlijden. Op de overlijdensuitkering houden wij geen belasting in.