Indexatie 2023


We kijken naar de belangen van iedereen, jong en oud. Wij vinden het belangrijk om voldoende buffers te behouden om de kans zo groot mogelijk te maken dat we de pensioenen ook de komende jaren kunnen verhogen. We maken een evenwichtige afweging tussen de belangen van alle deelnemers. We maken daarom wel gebruik van het zogeheten 'alternatieve ingroeipad inflatie' van DNB om maximaal toekomstbestendig te kunnen indexeren, maar we maken geen gebruik van de tijdelijke maatregelen (AMvB) die een extra verhoging mogelijk maakt. Bovendien zijn de economische omstandigheden onzeker en staan we voor de overstap naar een nieuwe pensioenregeling. We willen nu geen voorschot nemen op wet- en regelgeving die nog niet is vastgesteld.


Verhoging van uw pensioen met 13,53%

Rail & OV blijft kiezen voor toekomstbestendig indexeren en geeft binnen dat kader de maximaal mogelijke indexatie van 13,53%. Hiermee voeren wij een consistent, evenwichtig en prudent beleid. Met deze indexatie houden we een goede financiële uitgangspositie voor de overgang naar de nieuwe pensioenregeling. De dekkingsgraad blijft na deze indexatie boven de grens van het reservetekort.


Toekomstbestendig indexeren

We besluiten ieder jaar of we uw pensioen kunnen verhogen. Dat hangt af van onze financiële situatie en de economische ontwikkeling. Bij toekomstbestendig indexeren, mogen we wettelijk uw pensioen verhogen als onze beleidsdekkingsgraad ten minste 110% is. Dit jaar mogen we uw pensioen volledig verhogen als onze beleidsdekkingsgraad meer is dan ongeveer 140%. Op ons meetmoment (31 oktober 2022) stonden wij op 132,5%. Bij die stand kunnen wij uw pensioen per 1 januari 2023 met maximaal 13,53% verhogen. Het bestuur heeft besloten die verhoging toe te kennen.


Vaststelling van de indexatie van 1 januari 2023

Onze ambitie is om de prijsstijgingen (‘prijsinflatie’) te compenseren en daarmee uw pensioen waardevast te houden. De prijsinflatie, die is vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek, over de meetperiode (1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022) bedroeg 17,16%.

De indexatie is vastgesteld op basis van de beleidsdekkingsgraad van 132,5% op 31 oktober 2022. Vanwege de wettelijke regels van toekomstbestendig indexeren wordt de beschikbare ruimte van 22,5% (132,5% – 110%) uitgesmeerd over een lange periode van jaren. Op basis van wettelijke regels mogen we dit jaar maximaal een verhoging van 78,9% van de prijsinflatie van 17,16% toekennen. De toegestane maximale indexatie is dus 13,53% (= 78,9% van 17,16%). Het bestuur heeft met het oog op evenwichtige belangenafweging, en ook gezien de economische ontwikkelingen, besloten deze maximale indexatie toe te kennen per 1 januari 2023.


Gemiste indexatie

De prijsinflatie, die is vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek, over de meetperiode (1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022) is 17,16%. Door de verhoging van 13,53% mist u dus een indexatietoekenning van 3,63%.

Als de financiële positie van het pensioenfonds erg goed is, kunnen wij besluiten om deze gemiste indexatie alsnog te repareren. We noemen dit extra indexatieruimte. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Ga dan vanaf begin januari naar Mijn Rail & OV en bekijk daar wat uw extra indexatieruimte is.

Meer uitleg over gemiste verhogingen leest u hier.


Verwachtingen voor de komende jaren

De mate waarin we kunnen indexeren is afhankelijk van onze financiële positie (dekkingsgraad). De ontwikkeling van de financiële positie hangt af van de ontwikkeling van de rente en de beleggingsopbrengsten. Vanwege de huidige economische situatie zijn de vooruitzichten hierover erg onzeker.

Als de rente stijgt en de koersen op financiële markten stijgen, dan verwachten wij in de komende jaren uw pensioen opnieuw gedeeltelijk of volledig te kunnen indexeren.

Het kan ook tegenzitten, bijvoorbeeld door tegenvallende beleggingsopbrengsten en een dalende rente. In dat geval kunnen wij ook in de situatie terechtkomen dat we de pensioenen niet kunnen verhogen of zelfs moeten verlagen. Meer informatie leest u hier.