Mooie wereld

Rail & OV stemt op aandeelhoudersvergadering van olie- en gasbedrijf Exxon Mobil Corp.

Rail & OV stemt op aandeelhoudersvergadering van olie- en gasbedrijf Exxon Mobil Corp. Gepubliceerd op 30/05/2023

Rail & OV stemt op aandeelhoudersvergadering van olie- en gasbedrijf Exxon Mobil Corp.

Woensdag 31 mei vindt de aandeelhoudersvergadering plaats van Exxon Mobil Corp., één van de grootste olie- en gasbedrijven ter wereld. Ook Rail & OV stemt als aandeelhouder op deze vergadering. Op de agenda staat onder andere de benoeming van bestuursleden. Rail en OV stemt tegen de benoeming van een aantal van deze bestuurders. Dit doen wij omdat wij van elke onderneming waarin we beleggen verwachten dat ze in 2050 niet meer CO2 uitstoten dan dat ze onttrekken. Exxon Mobil Corp. heeft hier echter nog steeds geen wetenschappelijk onderbouwde doelstelling voor geformuleerd. Dit vinden wij onbevredigend voor olie- en gasbedrijven.

Wij steunen de resolutie van Follow This en andere resoluties ingediend door aandeelhouders

Daarnaast stemt Rail & OV vóór de resolutie van Follow This. Follow This is ook aandeelhouder van Exxon Mobil Corp. en vraagt Exxon Mobil Corp. om de doelstellingen over CO2-reductie (in dit specifieke geval gaat het om de indirecte CO2, de zogenaamde scope 3 uitstoot) in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. Wij stemmen voor deze resolutie omdat wij van alle bedrijven waarin we beleggen, verwachten dat ze een strategie formuleren die in lijn is met het Klimaatakkoord van Parijs.

Rail & OV stemt ook voor een aantal aandeelhoudersresoluties die gericht zijn op het verbeteren van de transparantie (bijvoorbeeld over het gebruik van methaan en plastic, of de olieramp in Guyana). We zijn ervan overtuigd dat een betere transparantie aandeelhouders helpt om meer inzicht te verschaffen over klimaat en sociale risicomanagement van Exxon Mobil Corp. en de onderneming kan versterken bij de energietransitie.

Stembeleid Rail & OV

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is één van de manieren om als belegger invloed uit te oefenen op het beleid van ondernemingen. Duurzaamheidsfactoren als klimaatbescherming, lange termijn waardecreatie en integere bedrijfsvoering spelen bij ons stemgedrag een belangrijke rol.

Lees hier meer over ons MVB-beleid en stemgedrag.