Onze uitgangspunten


De belangrijkste uitgangspunten van ons MVB-beleid

Pensioenfonds Rail & OV belegt duurzaam om bij te dragen aan een duurzame toekomst voor huidige en toekomstige generaties. Het beleid dat gevoerd wordt is beschreven in het MVB-beleid. Startpunt hiervan is de missie en visie van het pensioenfonds. Deze fungeert als belangrijkste leidraad voor de vorm en de uitvoering van het MVB-beleid. Bij de missie en visie staat de langetermijnwaardecreatie van het pensioenfonds centraal. Daarnaast is het MVB-beleid gebaseerd op de investment beliefs van Rail & OV.


Duurzame Missie en Visie

Rail & OV draagt bij aan een duurzame toekomst voor huidige en toekomstige generaties. We onderschrijven onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor onze deelnemers en andere belanghebbenden. We gebruiken onze invloed als middelgroot Nederlands pensioenfonds verankerd in de mobiliteitssector én als duurzame belegger. Rail & OV ziet het als de prioriteit om ervoor te zorgen dat zijn deelnemers kunnen genieten van een goed pensioen in een leefbare wereld.

Rail & OV is een lange-termijnbelegger. We zijn ervan overtuigd dat het meewegen van ecologische en sociale kenmerken als goed bestuur (ESG) leidt tot betere beleggingsbeslissingen. Gemiddeld genomen laten bedrijven die duurzaam ondernemen over de lange termijn betere financiële resultaten zien dan ondernemingen die dat niet doen.

In aanvulling daarop heeft Rail & OV in zijn investment beliefs ook een overtuiging opgenomen over maatschappelijk verantwoord beleggen.


Investment belief

Rail & OV heeft de verantwoordelijkheid om vanuit haar rol als pensioenbelegger bij te dragen aan een leefbare wereld.

Onderbouwing:

We vinden dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om vanuit onze rol als pensioenbelegger bij te dragen aan een leefbare wereld. Ook onze deelnemers vinden dat het pensioenfonds een verantwoordelijkheid heeft om het pensioenvermogen maatschappelijk verantwoord te beleggen.

De duurzame missie en visie gecombineerd met de investment belief over maatschappelijk verantwoord beleggen geven op het hoogste niveau de richting van het MVB-beleid. Meer details over het MVB-beleid zijn terug te vinden in de documenten hieronder.


Documenten