Afspraken maken over de pensioenverdeling


Als u uit elkaar gaat, maakt u ook afspraken over de verdeling van het pensioen. Er is een standaardverdeling maar u kunt ook afwijkende afspraken maken. Lees hier wat er is geregeld en wat u zelf nog regelt.


U bent getrouwd of geregistreerde partners

Hieronder leest u de gevolgen voor uw ouderdomspensioen en het partnerpensioen (de uitkering die uw partner ontvangt na uw overlijden).

  • Uw ex-partner heeft wettelijk recht op de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt samen ook voor een afwijkende verdeling kiezen. Of uw partner kan geheel afstand doen van haar of zijn deel van het ouderdomspensioen. Tenslotte kunt u samen ook kiezen voor conversie. U legt de afspraken vast in een echtscheidingsconvenant.
  • Het partnerpensioen komt nog steeds toe aan uw ex-partner.


U woont samen

Dan heeft het uit elkaar gaan alleen gevolgen voor het partnerpensioen.

  • Net als bij gehuwden komt het partnerpensioen dat u hebt opgebouwd toe aan uw ex-partner.
  • U hoeft het ouderdomspensioen niet te verdelen met uw partner. Wilt u dit toch? Maak daar dan zelf afspraken over met uw partner bij de notaris.


Afspraken doorgeven

Lees hier hoe u de verdeling doorgeeft.