Algemeen pensioentoeslag


De algemeen pensioentoeslag is een mogelijke toeslag op het pensioen voor deelnemers aan de pensioenregeling van het Spoorwegpensioenfonds vóór 1986, waarbij de deelnemer of de partner een tekort aan AOW-deelnemersjaren had.


Wat zijn de voorwaarden voor algemeen pensioentoeslag?

U was deelnemer in de oud-SPF regeling vóór 1986. U of uw partner bouwde in die periode geen AOW op. Of u of uw partner was in deze periode vóór 1986 vrijwillig verzekerd voor de AOW.

Deze toeslag compenseert het tekort op de AOW die vóór 1986 is ontstaan. Heeft u en misschien uw partner recht op deze toeslag? Dan wordt de toeslag (mogelijk met terugwerkende kracht) toegekend vanaf de AOW-leeftijd van degene die recht heeft.


Algemeen pensioentoeslag aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden, maar ontvangt u geen algemeen pensioentoeslag? Kijk dan hier voor meer informatie over het (alsnog) aanvragen van een toeslag.