Pensioentoeslag aanvragen

Wij hebben bij de meeste deelnemers die mogelijk recht hebben op een pensioentoeslag al een uitvraag gedaan. Heeft u geen pensioentoeslag, maar denkt u hier nog wel recht op te hebben? Lees dan hieronder wat u kunt doen.

Hoe kunt u controleren of u de pensioentoeslag al krijgt?

Als u recht heeft op een pensioentoeslag, heeft u hier in het verleden een brief over gekregen met de hoogte van de pensioentoeslag.
Als u de pensioentoeslag al ontvangt, is het een onderdeel van uw maandelijkse pensioen. U ziet dit niet apart terug op uw pensioenspecificatie of pensioenoverzicht. Weet u niet zeker of u al een pensioentoeslag ontvangt? Bel ons gerust.

Hoe kunt u de pensioentoeslag aanvragen?

Ontvangt u geen pensioentoeslag, maar voldoet u wel aan de voorwaarden voor een van de drie pensioentoeslagen? Hiervoor hebben we gegevens nodig van uw partner. U vraagt de pensioentoeslag aan met dit formulier. Komt u er niet uit? We helpen u graag.

Hier leest u de voorwaarden voor de drie mogelijke pensioentoeslagen (samenlooptoeslag, cumulatietoeslag of algemeen pensioentoeslag).

Kunnen nabestaanden ook recht hebben op een pensioentoeslag?

Dat verschilt per situatie. U kunt ons het beste even bellen om uw situatie te bespreken.

Bent u vergeten uw pensioentoeslag aan te vragen?

Misschien bent u bij het aanvragen van uw pensioen vergeten uw pensioentoeslag aan te vragen. Als u recht heeft op een toeslag dan kunnen wij de toeslag met terugwerkende kracht toekennen.

Heeft een nabetaling financiële gevolgen voor u?

Als u een toeslag en/of een eventuele nabetaling toeslag krijgt, dan stijgt uw inkomen. Dat kan leiden tot een hogere aanslag voor de inkomstenbelasting. Het kan ook gevolgen hebben voor toeslagen (bijvoorbeeld huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget) of andere uitkeringen.

U kunt eventueel gebruik maken van de middelingsregeling van de Belastingdienst.

Wanneer vergoeden wij wettelijke rente?

U krijgt wettelijke rente vergoed als een nabetaling een gevolg is van onze fout.

Heeft u schade door de nabetaling van de toeslag?

Aantoonbare schade die door een nabetaling is ontstaan, kan op basis van een individuele beoordeling mogelijk ook voor vergoeding in aanmerking komen.

Wat moet ik doen om voor schadevergoeding in aanmerking te komen?

Bel ons. We gaan dan samen inventariseren of u mogelijk voor schadevergoeding in aanmerking komt. Als wij denken dat er mogelijk schade is, dan vragen wij u om ons bewijsstukken toe te sturen.

Welke schade kan ik hebben?

  • Ik heb veel belasting betaald. Lees hier de mogelijkheid over belasting middeling.
  • Mijn huurtoeslag is gekort/vervallen. U kunt de Belastingdienst vragen om de eenmalige nabetaling van Rail & OV aan te merken als ‘bijzonder inkomen’. De Belastingdienst kan deze nabetaling dan buiten beschouwing laten voor uw huurtoeslag. Lees hier meer over huurtoeslag en nabetaling van een uitkering.
  • Mijn zorgtoeslag is gekort/vervallen. Een eventuele schadevergoeding is afhankelijk van de individuele situatie. Neem contact met ons op.

Wanneer krijg ik de schadevergoeding?

Wij gaan de bewijsstukken beoordelen. Wij geven binnen zes weken een reactie.

Heeft u andere vragen?

Weet u niet zeker of u (recht op) pensioentoeslag heeft? Of heeft u andere vragen? Belt u ons gerust via 030 232 9325. We helpen u graag.