Houd hier rekening mee


Wij wijzen u op de volgende aandachtspunten als u met pensioen gaat. 


Uw pensioenkeuzes maakt u maar een keer

De keuzes die u maakt voor uw pensioen doet u een keer (uitzondering als u met deeltijdpensioen gaat).  Kijk daarom ruim voor uw pensioendatum al naar de keuzemogelijkheden die u heeft in de pensioenplanner. Dit betekent dat u op de ingangsdatum van het pensioen uw keuzes maakt en deze later niet meer kunt aanpassen. U kunt op ieder moment met pensioen. Maar realiseer u wel dat hoe eerder u stopt met werken, hoe lager uw pensioen wordt. En als u meer dan tien jaar voor uw AOW met pensioen wilt, gelden er beperkingen. Kijk op Mijn Rail & OV wat uw actuele pensioensituatie bij Rail & OV is en maak zelf berekeningen met de pensioenplanner.


Denk aan de toeslagen van de overheid

Als u nu een toeslag ontvangt (zoals bijvoorbeeld huurtoeslag of zorgtoeslag) houdt er dan rekening mee dat de hoogte daarvan straks anders kan zijn. Geef veranderingen in uw inkomen zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst.


U heeft een WAO-, WIA- of WW-uitkering

Wilt u uw pensioen aanvragen? Vraag dan eerst na bij het UWV of dit invloed heeft op uw arbeidsongeschiktheids- of WW-uitkering.


Uw pensioen is lager dan de afkoopgrens

Heeft u uw pensioenleeftijd bereikt en is uw pensioen lager dan de wettelijke afkoopgrens? Dan krijgt u van ons een brief om uw pensioen af te kopen.


U heeft vragen over de vervoersfaciliteiten

Voor vragen over vervoersfaciliteiten verwijzen wij u naar SD Worx / Service Center P&O. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer: 0886 722 722. Zij vragen u om een pensioennummer. Dit is uw klantnummer bij Rail & OV. U vindt dit nummer op onze correspondentie en op uw pensioenspecificatie.


Gevolgen voor de belastingen bij pensioneren

Als gepensioneerde betaalt u loonheffing over uw inkomen. Als u vóór uw AOW-leeftijd stopt met werken, draagt u geen premie meer af voor de WW en de WIA. Over het eerste deel van uw inkomen betaalt u dan een deel loonheffing en een deel AOW-premie. Ná uw AOW-leeftijd vervalt de AOW-premie. Verder houdt Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer de inkomensafhankelijke premie voor de zorgverzekering op uw bruto pensioen in. Van de Belastingdienst ontvangt u heffingskortingen. De hoogte daarvan kan voor en na uw AOW-leeftijd verschillen. Ontvangt u meerdere inkomens, zoals bijvoorbeeld pensioen en AOW?  Dan kan het zijn dat u een naheffing van de Belastingdienst ontvangt.


Naheffing van de Belastingdienst voorkomen

Het is mogelijk om de kans op een naheffing te verkleinen. U hebt de volgende mogelijkheden:
1. Vraag bij de Belastingdienst een voorlopige aanslag aan. Deze kunt u in termijnen betalen.
2. Laat de loonheffingskorting toepassen bij de werkgever/uitkeringsinstantie waarvan u het minst uitgekeerd krijgt.
3. Laat nergens loonheffingskorting toepassen en doe na afloop van het kalenderjaar aangifte inkomstenbelasting. U heeft dan mogelijk recht op een teruggave.


Hier leest u meer over loonheffingskorting of bekijk onze video


Checklist van de Rijksoverheid

Er is veel te regelen. Gebruikt u ook de handige checklist van de Rijksoverheid.