Fusie-indexatie


Op 1 april zijn SPOV en het Spoorwegpensioenfonds gefuseerd in het nieuwe Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer. Daarbij is afgesproken dat het fonds met de hoogste actuele dekkingsgraad geld apart zet, zodat de dekkingsgraden op 1 april 2020 precies gelijk zijn. Dat is belangrijk, want anders zou er geld van het ene pensioenfonds naar het andere vloeien. En dat mag niet. Dit geld wordt uitgekeerd aan de deelnemers, ex-deelnemers en gepensioneerden van het pensioenfonds met de hoogste dekkingsgraad als extra indexatie. We noemen dat: fusie-indexatie.


Welk fonds had de hoogste dekkingsgraad bij de fusie?

SPOV had op 31 maart 2020 een actuele dekkingsgraad van 95,7% en het Spoorwegpensioenfonds van 95,4%. De actuele dekkingsgraad van SPOV was dus 0,3% hoger.

Hoe kan dat? Het Spoorwegpensioenfonds had toch veel meer geld in kas?

Het Spoorwegpensioenfonds had inderdaad een groter vermogen, maar daar stonden ook grotere pensioenverplichtingen (de pensioenen die het fonds uitkeert en nog moet uitkeren) tegenover. De hogere dekkingsgraad van SPOV betekent dat SPOV voor elke euro pensioenverplichtingen net iets meer in kas had dan het Spoorwegpensioenfonds. Dat ‘net iets meer’ krijgen de SPOV-mensen nu toegekend als fusie-indexatie op hun pensioen.


Wie krijgt de fusie-indexatie?

U krijgt de fusie-indexatie toegekend als u op 31 maart én op 31 december van dit jaar deelnemer, ex-deelnemer of gepensioneerde van de SPOV-regeling bent. De fusie-indexatie geldt dus zowel voor opgebouwde pensioenen als voor de pensioenen die al zijn ingegaan. De fusie-indexatie geldt niet voor Anw-hiaatcompensatie en het arbeidsongeschiktheidspensioen. In januari wordt de fusie- indexatie aan gepensioneerden uitgekeerd en bij deelnemers bijgeschreven. We mogen de fusie-indexatie toekennen omdat de beleidsdekkingsgraad van beide fondsen op 31 maart 2020 hoger was dan 104,2% is (de minimumeis van de overheid).


Hoe hoog is de fusie-indexatie?

De hoogte van de fusie-indexatie wordt per persoon bepaald. Daarvoor gebruiken we uw individuele extra indexatieruimte. Dat is de ruimte die u heeft doordat u in het verleden indexaties bent misgelopen. Uw pensioenfonds heeft dit voor u bijgehouden. U kunt dit zien in Mijn Rail & OV op de site van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer.


Wat merk ik van de fusie-indexatie?

Heeft u op 1 januari 2020 een opgebouwd pensioen bij SPOV? Dan is een deel van de gemiste indexatie gerepareerd. Uw opgebouwd pensioen is hierdoor verhoogd.

Ontvangt u een pensioenuitkering van ons? Ook voor u is een deel van de gemiste indexatie gerepareerd. Dit merkt u aan uw maandelijkse bruto uitkering per 1 januari 2021. Uw uitkering gaat omhoog.

Hier leest u meer over de reparatie van de gemiste indexatie.