Pensioenakkoord

Wanneer hoor ik meer over het nieuwe pensioenstelsel?

Wanneer hoor ik meer over het nieuwe pensioenstelsel? Gepubliceerd op 19/11/2020

Het kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Die moeten het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker maken.

Op dit moment kunnen wij daarover nog geen concrete informatie geven. Het is aan het kabinet om wetgeving te maken die door beide Kamers heen moet. En daarbij zullen ook nog een aantal technische punten, zoals het afschaffen van de doorsneepremie, geregeld moet worden. Op z’n vroegst zullen de eerste aanpassingen van het pensioenakkoord per 1 januari 2022 worden toegepast.

Rail & Openbaar Vervoer informeert u over de gevolgen van het pensioenakkoord voor uw pensioenfonds en voor uw pensioen. Blijf dus de informatie volgen op onze website en in onze magazines.

U leest hier meer over het pensioenakkoord.