Vanaf woensdagmiddag 25 november t/m 4 december vindt er onderhoud plaats aan MijnSPOV. U kunt in deze periode geen gebruik maken van MijnSPOV en de SPOV pensioenplanner. Onze excuses voor het ongemak.

Pensioenakkoord

Naar een nieuw pensioencontract

Het kabinet, werkgevers en werknemers waren het een jaar geleden al eens over de hoofdlijnen van het pensioenakkoord. Nu zijn ze het eens geworden over de verdere uitwerking. In dit artikel leest u meer over de stand van zaken.

Wat betekent het pensioenakkoord voor uw pensioen bij Rail & Openbaar Vervoer?

Op dit moment kunnen wij daarover nog geen concrete informatie geven. Het is nu aan het kabinet om wetgeving te maken die door beide Kamers heen moet. En daarbij zullen ook nog een aantal technische punten, zoals het afschaffen van de doorsneepremie, geregeld moet worden. Daarna gaan werkgevers en werknemers in elke sector, zoals spoor en openbaar vervoer, afspraken maken die het beste bij de sector passen. Meestal gebeurt dit in cao-overleg. Tot slot zullen de pensioenfondsen die afspraken in hun pensioensystemen moeten vastleggen. Op dat moment wordt duidelijk wat de afspraken betekenen voor uw eigen pensioen. De verwachting nu is dat we dan al in 2026 leven.

We hebben het beste pensioensysteem van de wereld. Waarom dan toch iets anders?

Ons huidige pensioensysteem is gericht op het bieden van zoveel mogelijk zekerheid. Dat is met de huidige langdurig lage rentestanden niet vol te houden. Dit betekent dat pensioenfondsen wellicht de reeds opgebouwde aanspraken zouden moeten verlagen én tegelijkertijd zouden de premies voor toekomstig op te bouwen aanspraken fors verhoogd moeten worden. Dat willen werkgevers, vakverenigingen en het kabinet voorkomen met het nieuwe pensioenakkoord.

Bekijk hier het filmpje over wat het nieuw pensioenstelsel voor u betekent.

Wat behouden we van ons oude pensioensysteem?

  • Werkgevers en werknemers blijven samen zorgen voor een goed pensioen later.
  • We leggen samen met de werkgever nog steeds elke maand een bedrag opzij.
  • We delen risico’s van overlijden en langer leven.
  • We beleggen samen, zodat we financiële risico’s blijven delen.
  • We werken zonder winstoogmerk en tegen zo laag mogelijke kosten, zodat er zoveel mogelijk van uw ingelegde premie naar uw pensioen gaat.

Wat zijn dan de nieuwe elementen aan de nieuwe afspraken, die het pensioensysteem toekomstbestendiger maken?

Er komen inderdaad nieuwe elementen bij:

  • We stappen af van de zekerheid die we over een periode van 40 jaar en langer willen garanderen. Dat past niet langer in onze tijd, want niemand kan in de toekomst kijken. Hierdoor zijn we niet langer afhankelijk van de rentestand.
  • Deelnemers krijgen voortaan een persoonlijk pensioenvermogen. We maken inzichtelijker wat het fonds voor deelnemers doet. Het wordt duidelijker wat de rendementen die het pensioenfonds maakt doet het met pensioenvermogen van elke deelnemer. Pensioenfondsen hebben een goed trackrecord als het gaat om rendementen over langere periodes, ook slechte economische tijden meegerekend.
  • Pensioen gaat meebewegen met de economie. Hierdoor gaat ons pensioen ieder jaar omhoog of omlaag. Het pensioen van gepensioneerden gaat zo min mogelijk schommelen.
  • We geven voortaan een verwachting van de waarde van het toekomstig pensioen, waarin dus ook allerlei toekomstige economische scenario’s (zoals inflatie) worden meegerekend. Op deze manier kunnen deelnemers beter zien of hun pensioen later ook aansluit bij hun behoeften. Naarmate de pensioenleeftijd nadert, worden deze verwachtingen steeds nauwkeuriger.

Meer informatie over de afspraken in het pensioenakkoord leest u hier.

Wanneer veranderen de regels?

Juli 2020
Pensioenakkoord door werkgevers, vakbonden en kabinet

2020-2021
Wetsvoorstel voor Tweede Kamer. Als wet door de Eerste en Tweede Kamer is goedgekeurd, gaat de nieuwe pensioenwet in. Naar verwachting is dat 1 januari 2022.

2022-2023
Werkgevers en werknemers maken afspraken op basis van de nieuwe regels.

2024-2026
Periode waarin pensioenfondsen de nieuwe regels en de afspraken die door werkgevers en werknemers gemaakt zijn moeten gaan invoeren. Dit betekent vaak een nieuwe regeling.

Wanneer hoor ik meer over het nieuwe pensioen?

Rail & Openbaar Vervoer informeert u over de gevolgen van het pensioenakkoord voor uw pensioenfonds en voor uw pensioen. Blijf dus de informatie volgen op onze website en in onze magazines.