medewerker bekijkt overzicht

Meest gestelde vragen over de fusie

Meest gestelde vragen over de fusie Gepubliceerd op 11/03/2020

Wat ga ik merken van de fusie?

Afgezien van de nieuwe naam merkt u vrij weinig van de fusie. U kunt in ieder geval blijven rekenen op de dienstverlening die u gewend bent. Ook begint het fusiefonds met een vergelijkbare financiële positie als het Spoorwegpensioenfonds en SPOV. Belangrijkste voordeel is dat het nieuwe fonds sterker en toekomstbestendiger is. Dat is nodig omdat er veel verandert in de pensioenwereld. 

Welke gevolgen heeft de fusie voor de dekkingsgraad?

Het verschil in dekkingsgraad is op dit moment niet zo groot en we verwachten dat dit per 1 april 2020 ook zo is. De afspraak is dat het fonds met de hoogste dekkingsgraad geld apart zet voor de deelnemers, zodat de dekkingsgraden gelijk zijn per 1 april 2020. Op het moment dat dit mogelijk is zal het geld dat apart is gezet worden uitgekeerd als indexatie. Dit noemen we fusie-indexatie.  

Hoe is de besluitvorming tot stand gekomen? 

Hier is een zorgvuldig proces aan vooraf gegaan.

  • De maatregelen in het kader van de fusie zijn afgestemd met de sociale partners (werkgevers en werknemersvertegenwoordigers) in de sectoren Spoor en Openbaar Vervoer. 
  • Ook heeft het door u gekozen verantwoordingsorgaan nauwkeurig gekeken naar de effecten van de fusiebesluiten voor de verschillende groepen deelnemers. 
  • Verder heeft ook De Nederlandsche Bank bekeken of de besluitvorming evenwichtig is en (groepen van) deelnemers er niet op achteruit gaan. Aan alle voorwaarden voor het mogelijk maken van een fusie is voldaan.

Wat betekenen de coronamaatregelen voor de fusie?

De coronamaatregelen hebben geen gevolgen voor de fusie. De voorbereidingen waren ondertussen zo ver gevorderd dat de fusie zonder al teveel problemen op 1 april door kan gaan. Lees meer in dit nieuwsbericht.

Waar vind ik meer informatie over SPOV en SPF?

Meer informatie over beide fondsen vindt u hier:
https://spoorwegpensioenfonds.nl
https://www.spov.nl/