Informatie coronavirus

Informatie coronavirus Gepubliceerd op 01/07/2020

Wat zijn de effecten van het coronavirus op uw pensioen en op onze dienstverlening?

De verspreiding van het coronavirus is een groot gevaar voor de gezondheid van iedereen. Daarom heeft de overheid scherpe maatregelen ingevoerd die van belang zijn voor de volksgezondheid, maar de samenleving en de economie fors gaan raken. Mogelijk leidt dit bij u tot vragen over uw pensioen en onze dienstverlening. Op deze pagina beantwoorden wij veel gestelde vragen en houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

De uitbetaling van pensioenen komt niet in gevaar

De uitbetaling van uw pensioen blijven we regelen zoals u van ons gewend bent. We hebben maatregelen genomen om dit te kunnen blijven garanderen. We werken zoveel mogelijk thuis, ter bescherming van de gezondheid van u en onze mensen. Samen met andere maatregelen zorgt dit ervoor dat de belangrijkste processen om pensioenen te betalen en het vermogen te beheren niet geraakt worden.

Werktijdverkorting heeft geen invloed op uw pensioenopbouw

Vraagt uw werkgever werktijdverkorting aan in verband met het coronavirus? Dan blijft uw pensioenopbouw hetzelfde. Dit zit zo: als uw werkgever werktijdverkorting toegekend krijgt, betaalt hij u uw volledige loon in de meeste gevallen uit, maar krijgt hij voor een deel hiervan een tijdelijke WW-uitkering van het UWV. Dit betekent dat Rail & OV dezelfde premie blijft ontvangen. Hierdoor verandert er niets in uw pensioenopbouw. Pas als uw loon wijzigt, wijzigt ook uw pensioenopbouw.

Geen invloed op het nabestaanden- of arbeidsongeschiktheidspensioen

Via verschillende media gaat het bericht rond dat er pensioenfondsen zijn die geen nabestaandenpensioen zouden uitkeren bij overlijden aan het coronavirus. Dat is bij ons niet het geval! Rail & OV keert het nabestaandenpensioen gewoon uit. Ook als de oorzaak van overlijden het coronavirus is. Ook bij arbeidsongeschiktheid verandert er niets en hanteren we de reguliere voorwaarden. Het coronavirus heeft hier geen effect op.

Effect financiële positie pensioenfonds

De beurzen en financiële markten reageren sterk negatief op de ontwikkelingen rond het coronavirus. Hierdoor is onze dekkingsgraad, en die van andere fondsen, sterk gedaald. Op de korte termijn heeft dit geen effect op de pensioenen, maar aan het einde van het jaar moeten we beoordelen wat de effecten op de langere termijn zijn. Ondertussen volgen we de ontwikkelingen op de voet en nemen we waar mogelijk en noodzakelijk maatregelen. 

Ons pand is gesloten

Op advies van het RIVM is ons kantoorpand gesloten voor publiek, om besmettingsgevaar te voorkomen. Dit wil zeggen dat wij u niet kunnen ontvangen. Het inloopspreekuur en andere activiteiten zijn vervallen. Deze maatregel geldt tot nader bericht. We volgen de aanwijzingen van het RIVM. We vragen hiervoor uw begrip.

Onze dienstverlening gaat online door

U kunt blijven rekenen op onze dienstverlening.
U kunt uw vragen per mail of, tijdens kantooruren, telefonisch of per chat stellen:

  • Spoorwegpensioenfonds
    (030) 232 93 25 / pensioenen@spfbeheer.nl
    Meld u aan bij MijnSPF en geef uw e-mailadres op. Dit kunnen wij zo nodig gebruiken om uw post digitaal te versturen. Heeft u uw jaaropgave, maandspecificatie of pensioenoverzicht nodig? Deze vindt u ook in MijnSPF.
  • SPOV 
    (030) 232 93 99 / spov@spfbeheer.nl
    Meld u aan bij MijnSPOV en geef uw e-mailadres op. Dit kunnen wij zo nodig gebruiken om uw post digitaal te versturen. Heeft u uw jaaropgave, maandspecificatie of pensioenoverzicht nodig? Deze vindt u ook in MijnSPOV.

Bij nieuwe ontwikkelingen houden wij u via deze pagina op de hoogte.