met pensioen 19 overlijden

BGV maakt gebruik van hoorrecht

BGV maakt gebruik van hoorrecht Gepubliceerd op 09/05/2023

Eerder hebben wij een oproep gedaan aan verenigingen van belanghebbenden bij Rail & OV om gebruik te maken van het hoorrecht. Dit is een wettelijk recht voor verenigingen om mee te denken en praten met sociale partners over de nieuwe pensioenregeling. Er is een vereniging die zich heeft aangemeld en die ook voldoet aan de voorwaarden. Dit betreft de Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel (BGV). De BGV zal namens haar leden de belangen van gepensioneerden binnen Rail & OV onder de aandacht brengen.

De Pensioentafel van Rail & OV (waarin werkgevers en vakverenigingen zitting hebben) is inmiddels in gesprek met de BGV over de nieuwe pensioenregeling bij Rail & OV. Wilt u meer weten over de BGV? Klik dan hier.

Per 1 mei 2023 is de termijn voor het aanmelden van verenigingen die gebruik willen maken van het hoorrecht verlopen.