met pensioen 19 overlijden

Hoorrecht nieuwe pensioenregeling Rail & OV

Hoorrecht nieuwe pensioenregeling Rail & OV Gepubliceerd op 25/04/2023

In Nederland wordt hard gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel. Ook binnen de sector Rail & OV worden stappen gezet voor een nieuwe pensioenregeling. Hierin wordt een belangrijke rol gespeeld door de zogeheten Pensioentafel. Zij vertegenwoordigen werkgevers en werknemers in sector Rail & OV. Ook andere belanghebbenden die niet meer in de sector werkzaam zijn, zoals gepensioneerden en ex-deelnemers, kunnen meepraten als zij zich hebben verenigd. Voor deze verenigingen bestaat er namelijk een wettelijk hoorrecht. Dit betekent dat zij de mogelijkheid krijgen om met de Pensioentafel van Rail & OV mee te denken over de nieuwe pensioenregeling. Zo worden de belangen van gepensioneerden bijvoorbeeld vertegenwoordigd door de Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel (BGV).

Voorwaarden voor hoorrecht
Om gebruik te maken van het hoorrect, moet een dergelijke vereniging moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De vereniging vertegenwoordigt minimaal 1.000 gepensioneerden of ex-deelnemers, of 10% van alle gepensioneerden of ex- deelnemers van pensioenfonds Rail & OV.
  • De vereniging meldt zich vóór 1 mei 2023 aan bij de Pensioentafel met de mededeling dat zij gebruik willen maken van het hoorrecht.
  • In de statuten van de vereniging staat dat zij de belangen van gepensioneerden en ex-deelnemers behartigt.
  • De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid.

Aanmelden
Als uw vereniging voldoet aan de voorwaarden voor het hoorrecht, meldt u zich dan vóór 1 mei 2023 bij de secretaris van de Pensioentafel, de heer R. van Ette. Dat kan via pensioen@railov.nl.