Kandidaatstelling verkiezingen verantwoordingsorgaan

Let op: De termijn voor kandidaatstelling is inmiddels verstreken. U vindt de kandidaten vanaf half oktober op onze verkiezingenpagina.


Wij zoeken leden voor het verantwoordingsorgaan

Wil je meedenken over de uitvoering van de pensioenregeling? En vind je het leuk om met andere deelnemers hier een bijdrage aan te leveren? Stel je dan verkiesbaar voor het verantwoordingsorgaan! De kandidaatstelling eindigt op 31 augustus. Als je pensioen opbouwt of ontvangt, dan kun je je kandidaat stellen. Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer wil juist een verantwoordingsorgaan waarin alle deelnemers zich kunnen herkennen. Bekijk hieronder het filmpje

Het verantwoordingsorgaan (VO)

Het bestuur van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer legt verantwoording af aan het VO over het uitgevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. Het VO geeft hierover jaarlijks een oordeel dat wordt gepubliceerd in het jaarverslag. Daarnaast heeft het VO specifieke adviesrechten. 

Profielschets kandidaten

Als lid van het VO heb je een belangrijke taak binnen het pensioenfonds. Daarom is dit profiel opgesteld, zodat de juiste persoon op de juiste plek komt. Aan een VO-lid worden de volgende eisen gesteld, waarbij diversiteit hoog in het vaandel staat: Profielschets kandidaten

Procedure kandidaatstelling

Je kunt je als kandidaat aanmelden door middel van dit formulier: Formulier Kandidaatstelling.

  • Wil je je namens een vakorganisatie kandidaat stellen? Dan kan de aanmeldprocedure anders zijn. In dat geval is het advies om contact op te nemen met deze vakorganisatie.  
  • Wil je samen een kandidatenlijst formeren? Stuur je verzoek dan naar verkiezingen@spfbeheer.nl.
  • Ben je 'vrije kandidaat'? Vergeet dan niet deze steunverklaring ingevuld mee te sturen. In verband met de corona-maatregelen mogen steunbetuigingen digitaal uitgevraagd en aangeleverd worden.

Tijdens de verkiezingsperiode kunnen deelnemers en gepensioneerden op de kandidaten stemmen. In het magazine van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer lees je hier meer over.

Verkiezingsreglement

Download het Verkiezingsreglement verantwoordingsorgaan 2020.

Bijeenkomst kandidaten

Bij voldoende belangstelling organiseren we een bijeenkomst voor alle geïnteresseerden. Datum en locatie zullen we hier bekend maken. Maak je interesse kenbaar via verkiezingen@spfbeheer.nl.

Contact

Heb je vragen over de verkiezingen? Stuur dan een e-mail naar Stanley Walters of Emmy van Groningen via verkiezingen@spfbeheer.nl. 

Wil je je aanmelden als kandidaat? Vul het Formulier Kandidaatstelling in en stuur dit naar verkiezingen@spfbeheer.nl. 

Alle documenten op een rij