Hoeveel pensioenstappen mag ik maken?

U kunt uw deeltijdpensioen in maximaal twee stappen uitbreiden tot een volledig pensioen. Wat niet is toegestaan, is het ingegane pensioendeel verkleinen of stopzetten. Ook moet uw pensioen in ieder geval uiterlijk vijf jaar na uw AOW-leeftijd volledig ingaan. Wilt u berekeningen maken? Ga naar Mijn Rail & OV