Keuzemogelijkheden bij pensioneren


De pensioenregeling van Rail & OV kent veel standaardvoorzieningen maar u hebt ook verschillende keuzemogelijkheden. Alle gevolgen daarvan kunt u berekenen in de pensioenplanner in Mijn Rail & OV


U wilt eerder of later met pensioen gaan

Dat kan. Wij ontvangen uw aanvraag graag op zijn laatst een maand voor uw gewenste ingangsdatum. Stopt u ook met werken? Stem dan de uitdiensttreding af met uw werkgever. Gaat u later dan 68 jaar met pensioen? Dan ontvangen wij van u een uitstelverklaring. U krijgt van ons een brief hierover als u bijna 68 jaar wordt én wij nog geen aanvraag van u hebben.


U wilt meer partnerpensioen

Dat kan als u een deel van uw ouderdomspensioen ruilt voor partnerpensioen. Bij uw overlijden krijgt uw partner van ons het partnerpensioen. Let op: De keuze voor meer partnerpensioen kunt pas maken op het moment dat u uw pensioen aanvraagt.


U wilt meer ouderdomspensioen

Ook dat kan. U ruilt dan (een deel van) het partnerpensioen voor extra ouderdomspensioen voor uzelf. Ook deze keuze kunt u pas maken op het moment dat u uw pensioen aanvraagt.


Meer pensioen vóór uw AOW-leeftijd

Gaat u voor uw AOW met pensioen en wilt u het pensioen tijdelijk verhogen tot uw AOW-leeftijd? Kies dan voor AOW-vervanging. De AOW-vervanging heeft geen invloed op uw AOW-uitkering van de SVB. U wordt dus niet gekort op uw AOW omdat u gebruik maakt van de AOW-vervanging op uw pensioen.

Uitleg over de AOW-vervanging

U kunt een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in een tijdelijk pensioen vanaf de gewenste pensioendatum tot uw AOW-leeftijd. U haalt een stuk van uw eigen pensioen naar voren. De AOW-vervanging verlaagt uw levenslang ouderdomspensioen. Het heeft geen gevolgen voor de hoogte van het partnerpensioen.

Let op! AOW krijgt u in de eerste maand vanaf dezelfde dag dat u geboren bent tot aan het einde van de maand. U krijgt mogelijk hierdoor geen volledige AOW in de eerste maand. De AOW-vervanging stopt op de eerste dag van de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Uw inkomen kan dus minder zijn in de maand dat uw AOW-vervanging stopt en uw AOW ingaat.


Beginnen met een hoger pensioen

U kunt hiervoor kiezen op het moment dat u met pensioen gaat. U kiest dan voor 'eerst meer pensioen en later minder' in de pensioenplanner.