Keuzemogelijkheden bij pensioneren


De pensioenregeling van Rail & OV kent veel standaardvoorzieningen maar u hebt ook verschillende keuzemogelijkheden. Alle gevolgen daarvan kunt u berekenen in de pensioenplanner in Mijn Rail & OV


U wilt eerder of later met pensioen gaan

Dat kan. Wij ontvangen uw aanvraag graag twee maanden voor de gewenste ingangsdatum. Stem het wel af met uw werkgever als dat nodig is.


U wilt meer partnerpensioen

Dat kan als u een deel van uw ouderdomspensioen ruilt voor partnerpensioen. Bij uw overlijden krijgt uw partner van ons het partnerpensioen. Let op: De keuze voor meer partnerpensioen kunt pas maken op het moment dat u uw pensioen aanvraagt.


U wilt meer ouderdomspensioen

Ook dat kan. U ruilt dan (een deel van) het partnerpensioen voor extra ouderdomspensioen voor uzelf. Ook deze keuze kunt u pas maken op het moment dat u uw pensioen aanvraagt.


Meer pensioen vóór uw AOW-leeftijd

Gaat u voor uw AOW met pensioen en wilt u het pensioen tijdelijk verhogen tot uw AOW-leeftijd? Kies dan voor AOW-vervanging. De AOW-vervanging heeft geen invloed op uw AOW-uitkering van de SVB. U wordt dus niet gekort op uw AOW omdat u gebruik maakt van de AOW-vervanging op uw pensioen.

Uitleg over de AOW-vervanging

U kunt een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in een tijdelijk pensioen vanaf de gewenste pensioendatum tot uw AOW-leeftijd. U haalt een stuk pensioen naar voren. De AOW-vervanging stopt op de eerste dag van de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt.

Let op: de AOW-vervanging verlaagt uw levenslang ouderdomspensioen. Het heeft geen gevolgen voor de hoogte van het partnerpensioen.


Beginnen met een hoger pensioen

U kunt hiervoor kiezen op het moment dat u met pensioen gaat. U kiest dan voor 'eerst meer pensioen en later minder' in de pensioenplanner.