Financiële gevolgen bij vervroegd pensioen


Natuurlijk weegt u voor uzelf af hoeveel geld u nodig hebt. Dat hangt in elk geval af van uw vermogen, uw plannen voor de toekomst en de hoogte van uw pensioen. In Mijn Rail & OV berekent u gemakkelijk hoeveel geld u krijgt op het tijdstip dat u met pensioen wilt gaan.


Houd rekening met uw persoonlijke situatie

Uw persoonlijke situatie is doorslaggevend. Bent u alleenstaand? Hebt u een gezin? Hebt u nog een ander appeltje voor de dorst? Zijn er studerende kinderen? Hoe zit het met een hypotheek? Wat bent u van plan te gaan doen na uw pensionering? Allemaal aspecten die meewegen bij de berekening van wat u straks nodig heeft.


Gevolgen van uw keuzes berekenen

Bereken uw pensioen in de pensioenplanner. Doet u dit voor het eerst en hebt u hulp nodig? Maakt u dan gebruik van de keuzehulp. Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op.


Denk aan het inkomen van uw partner bij uw overlijden

Ook hierin maakt u een eigen afweging. Heeft uw partner zelf een goed inkomen uit arbeid of pensioen? Dan is het partnerpensioen misschien niet of niet volledig nodig. Hebt u geen partner en bent u niet gescheiden? Dan rekenen wij het partnerpensioen op de ingangsdatum van uw pensioen automatisch om in een hoger ouderdomspensioen.


U heeft financieel niet genoeg

Ga dan naar het onderwerp bijverdienen of deeltijdpensioen.