Pensioenstappen maken


U kunt uw deeltijdpensioen in maximaal twee stappen uitbreiden tot een volledig pensioen. Wat niet is toegestaan, is het ingegane pensioendeel verkleinen of stopzetten. Uitstellen kan, maar dat mag niet later zijn dan vijf jaar na uw AOW-leeftijd. Wilt u berekeningen maken? Ga naar Mijn Rail & OV.