Vooruitblik: drie pensioenbedragen


Als het over pensioen gaat, wilt u vooral één ding weten: waar kom ik straks op uit? Waar u straks precies op uitkomt en wat de waarde daarvan is, kunnen we u niet precies vertellen. We geven u er wel graag meer gevoel bij. Waar u straks op uitkomt hangt van een aantal factoren af. Bijvoorbeeld de opbrengst van de beleggingen en de ontwikkeling van de rente. Op uw Uniform Pensioenoverzicht of Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een ‘vooruitblik’ voor uw pensioen (zie afbeelding hieronder). Zo krijgt u een beter beeld van wat u ongeveer ontvangt aan pensioen als het gaat zoals verwacht of als het economisch mee- of tegenzit.

Navigatiemetafoor_SPF1

Er is kans dat u meer of minder krijgt. De drie bedragen zijn berekend op basis van 2.000 mogelijke ‘toekomsten’ (scenario’s). Uw pensioen is berekend in elk van die scenario’s. In 5% van de scenario’s komt uw pensioen lager uit dan het bedrag dat u links ziet staan. In 5% van de scenario’s komt uw pensioen hoger uit dan het bedrag dat u rechts ziet staan. Zoals het er nu naar uitziet, is er 90% kans dat uw pensioen uitkomt op een bedrag tussen het linker- en rechterbedrag. Het middelste scenario is het meest realistisch rekening houdend met risico’s als rente, inflatie, leeftijd.

Het overzicht geldt niet voor de hele looptijd. Het overzicht wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Als het jaar erop verwacht wordt dat de economie zich de komende jaren anders gaat ontwikkelen dan eerder gedacht, worden de drie bedragen aangepast. Het is goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) naar uw pensioen te kijken, zodat u ziet in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt. Omdat de toekomst en toekomstige economische ontwikkelingen onbekend en dus onzeker zijn, is de exacte waarde van het pensioen ook onzeker.


Wat ziet u op uw pensioenoverzicht?

In het pensioenoverzicht ziet u meerdere bedragen staan. Hier leggen wij u uit wat het verschil is tussen hoeveel pensioen u krijgt als u blijft opbouwen en geven we een vooruitblik.

Dit is het bruto bedrag aan jaarlijks pensioen dat u van ons ontvangt vanaf de pensioenleeftijd die op het pensioenoverzicht staat. U ontvangt dit bedrag als u tot die datum blijft werken, en zonder veranderingen pensioen blijft opbouwen in uw huidige pensioenregeling. De bedragen zijn bruto per jaar afgestemd op 68-jarige leeftijd en zijn niet aangepast op toekomstige inflatie.

We hebben een inschatting gemaakt van uw pensioen bij ons als we te maken krijgen met flinke mee- of tegenvallers. Bij deze inschatting houden we ook rekening met mogelijke stijging van de prijzen. De inschatting geeft dus de bruto koopkracht per jaar van uw pensioen weer vanaf uw 68 jaar. U ziet daarom andere bedragen dan bij het pensioen dat u naar verwachting gaat ontvangen.

Let op: Op Mijnpensioenoverzicht.nl ziet u hetzelfde plaatje, maar dan met een inschatting van uw totale pensioen. Dus het pensioen bij ons en bij mogelijk andere uitvoerders. Uw AOW ziet u ook op Mijnpensioenoverzicht.nl. Het pensioen is daar berekend alsof het tegelijk ingaat met uw AOW en u ziet een netto bedrag per maand.