Factor A

De factor A staat in uw Uniform Pensioenoverzicht.

Wat is de factor A? 

De factor A staat voor de pensioenaangroei in een kalenderjaar. Dit bedrag is dus het pensioen dat u heeft opgebouwd in een bepaald jaar. 

Waar heb ik de factor A voor nodig? 

U heeft de factor A nodig voor uw belastingaangifte als u lijfrentepremies heeft betaald. Doet u in 2022 aangifte over uw inkomen in 2021? Dan gebruikt u de factor A die staat in het pensioenoverzicht dat u in 2021 heeft ontvangen. Voor de berekening van de fiscale ruimte die u heeft voor de aftrek van lijfrentepremies kunt u de rekenhulp lijfrente van de Belastingdienst gebruiken.