Factor A


De factor A staat in uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Uw UPO vindt u in Mijn dossier van Mijn Rail & OV.


Uitleg over Factor A

De factor A staat voor de pensioenaangroei in een kalenderjaar. Dit bedrag is dus het pensioen dat u heeft opgebouwd in een bepaald jaar. 


Gebruik van de Factor A

U heeft de factor A nodig voor uw belastingaangifte als u lijfrentepremies heeft betaald. Doet u in 2024 aangifte over uw inkomen in 2023? Dan gebruikt u de factor A die staat in het pensioenoverzicht dat u in 2023 heeft ontvangen. Voor de berekening van de fiscale ruimte die u heeft voor de aftrek van lijfrentepremies kunt u de rekenhulp lijfrente van de Belastingdienst gebruiken.