Hoe pak ik het uit elkaar gaan aan?

Er komt in deze tijd veel op u af. Maar u staat er natuurlijk niet alleen voor. Een mediator of advocaat kan u en uw partner helpen. Voordat u het gesprek met hen aangaat, is het misschien wel goed als u zich voorbereidt. Daar is deze checklist voor bedoeld. Als u de vragen afloopt, weet u wat u kunt verwachten.

Wat staat er op papier?

Zoals afspraken de basis van uw huwelijk of samenwonen vormen, vormen ze ook het startpunt van het einde van uw relatie. Uw advocaat of mediator wil weten of u getrouwd bent op huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen. En als u samenwoont: hebt u een samenlevingscontract? Dit heeft gevolgen voor het uit elkaar gaan.

Hebt u gezamenlijke rekeningen?

Maak daar vast een overzicht van, inclusief het saldo op iedere rekening. Overigens geldt voor uw scheiding alleen het saldo op het moment van uit elkaar gaan. U kunt ook alvast uw rekeningen nagaan op automatische betalingen en incasso´s en deze eventueel aanpassen of beëindigen.

Hebt u gezamenlijk verzekeringen?

Ook daarvan kunt u direct al een overzicht maken. Vraag anders uw tussenpersoon of verzekeraar om u hier bij te helpen: ze helpen u graag.

Hebt u een gezamenlijke woning?

Blijft een van u beiden in de koopwoning wonen, dan moet de ander uit de hoofdelijke aansprakelijkheid worden ontslagen. Hier kan uw notaris en hypotheekverstrekker u bij helpen. Woont u in een huurwoning, kijk dan in het huurcontract wat u moet doen bij een scheiding.

En uw overige waardevolle bezittingen?

Het kan handig zijn als u ook daarvan alvast een overzicht maakt voor uw advocaat of de mediator. Zeker als het om echte kostbaarheden gaat.

Welke alimentaties zijn er?

Mogelijk heeft één van u recht op alimentatie. Dit kan bijvoorbeeld wanneer een van u beiden (veel) meer verdiende dan de ander. Op Alimentatiewijzer.nl leest u hier meer over.

Hoe gaat het met de kinderen?

De afspraken die u over de kinderen maakt, legt u vast in een ouderschapsplan. Bent u getrouwd of geregistreerd partners dan maakt dit deel uit van het echtscheidingsconvenant waarmee u deze hectische tijd afsluit.

Wat moet ik regelen?

Er is veel te regelen. Gebruikt u hiervoor de handige checklist van de Rijksoverheid.