Financiële gevolgen bij uit elkaar gaan


Uw besluit om uit elkaar te gaan heeft behalve emotionele ook financiële gevolgen. Voor zowel u als uw ex-partner. Hoe veranderen straks uw inkomsten en uitgaven, waar houdt u allemaal rekening mee ? Hier vindt u een aantal onderwerpen op een rij. 


Financiële afspraken tussen u en uw (ex-)partner

Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen? Dan zijn al uw bezittingen automatisch van u beiden en wordt bij een scheiding alles gelijk verdeeld. Bij huwelijkse voorwaarden of een samenlevingsovereenkomst hangt de verdeling af van wat u hebt afgesproken. Woont u samen zonder samenlevingsovereenkomst? Dan behoudt u beiden uw eigen zaken.


Uw pensioen wordt verdeeld

Als u getrouwd of geregistreerd partners bent, heeft uw partner volgens de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwt in de tijd dat u samen bent. Uw ex-partner heeft bij uw overlijden recht op het partnerpensioen dat u tot uw scheidingsdatum hebt opgebouwd. Woont u samen? Ook dan krijgt uw ex-partner bij uw overlijden dit partnerpensioen. U hoeft uw ouderdomspensioen niet te verdelen.


Denk aan de grootte van uw vermogen

Uw vermogen is het totaal aan spaargeld, aandelen en obligaties, antiek, auto's, sieraden en een eigen woning verminderd met de waarde van uw schulden. Bedenk dat een hypotheek ook een schuld is.


Denk aan uw totale inkomsten

Denk bij uw inkomsten niet alleen aan uw salaris maar ook aan bijvoorbeeld dividend en de jaarlijkse rente op spaarrekeningen. U hebt inkomsten maar uw partner wellicht ook.


Denk aan uw gemiddelde uitgaven

Deze kunt u misschien terugvinden in de bankafschriften van u en uw partner. Zeker als u gewend bent zoveel mogelijk te pinnen. Neem bijvoorbeeld het afgelopen jaar als uitgangspunt. En probeer in te schatten hoe uw uitgaven veranderen als u straks niet meer samen bent.


Denk aan de mogelijke alimentaties

Als een van u beiden (veel) meer verdiende dan de ander, heeft die laatste mogelijk recht op partneralimentatie. Dit geldt overigens alleen voor gehuwden of geregistreerde partners. Heeft u kinderen, dan heeft u tot en met hun achttiende jaar te maken met kinderalimentatie. Op Alimentatiewijzer.nl leest u hier meer over.


Denk aan de fiscale gevolgen

Voor een goed inzicht in de gevolgen van uw scheiding voor uw belastingaangifte of mogelijke -teruggave kunt u het beste deze pagina van de Belastingdienst raadplegen. U vindt er ook meer informatie over toeslagen waar u na u scheiding mogelijk recht op heeft.