Doorgeven dat u uit elkaar bent


Als u uit elkaar gaat, ontvangen wij graag een aantal formulieren en afspraken van u. Kijkt u hieronder welke situatie voor u geldt.


U bent getrouwd of geregistreerde partners

Dan krijgt Rail & OV automatisch van uw gemeente (Basisregistratie Personen) door wanneer u bent gescheiden. Geeft u wel de volgende afspraken aan ons door:

  • Doet uw partner afstand van het partnerpensioen? Wij ontvangen dan graag een kopie van uw echtscheidingsconvenant waarin de afstand uitdrukkelijk is vastgelegd. Is de afstand van het partnerpensioen niet uitdrukkelijk geregeld in het convenant? Dan kunt u ook na datum echtscheiding samen afstand doen via de afstandsverklaring.
  • Wilt u dat Rail & OV uw ouderdomspensioen verdeelt? Geef dan aan het pensioenfonds door dat u uit elkaar bent en welke (afwijkende) afspraken u heeft gemaakt over de verdeling van het pensioen. De aanvraag tot verdeling kan binnen twee jaar na echtscheiding door u óf uw ex-partner aangevraagd worden. Ondertekent u beiden de aanvraag tot verdeling? Dan kunt u de verdeling tot vijf jaar na echtscheiding aanvragen. Stuur per post of mail ons een kopie van uw echtscheidingsconvenant en het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen. Na vijf jaar werken wij niet meer mee aan verdeling van het pensioen. 

Afwijkende verevening getrouwd/geregistreerd partnerschap:

  • We hebben een gewaarmerkt document nodig. Dit is een document met de afwijkende verdeling en handtekening en stempel van een advocaat of notaris.


U woont samen

Geef door dat u niet meer samenwoont aan Rail & OV. Dit kan met het formulier verklaring einde samenwonen. Daarnaast vragen we u de volgende afspraken aan ons door te geven:

  • Doet uw partner afstand van het partnerpensioen? Wij ontvangen dan graag zo snel mogelijk, na einde van uw samenwonen, een door u beiden getekende formulier afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen.
  • Heeft u de afspraak gemaakt om het ouderdomspensioen te verdelen? En wilt u dat Rail & OV dit pensioen verdeelt? Geef dan aan het pensioenfonds door dat u niet meer samenwoont en welke (afwijkende) afspraken u heeft gemaakt over de verdeling van het pensioen. De aanvraag tot verdeling kan binnen twee jaar na de beëindiging van uw samenwonen aangevraagd worden. U ondertekent beiden de aanvraag tot verdeling. Stuur per post of mail ons een kopie van uw notariële akte en het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen. Na vijf jaar werken wij niet meer mee aan verdeling van het pensioen. 

Afwijkende verevening samenwonend:

  • We hebben een gewaarmerkt document nodig. Dit is een document met de afwijkende verdeling en handtekeningen van beide (ex)partners en kopie ID van beiden.