Afspraak maken over uw pensioen


Als u uit elkaar gaat, wordt ook uw pensioen verdeeld. Er is een standaard verdeling maar u kunt daar afwijkende afspraken over maken. Lees hier wat u kunt doen en wat wij van u verwachten.


U bent getrouwd of geregistreerde partners

De scheiding heeft zowel voor uw ouderdomspensioen gevolgen als voor het partnerpensioen (de uitkering die uw partner ontvangt na uw overlijden):

  • Uw ex-partner heeft wettelijk recht op de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt samen ook voor een afwijkende verdeling kiezen. Of uw partner kan afstand doen van haar of zijn deel van het ouderdomspensioen. Tenslotte kunt u samen ook kiezen voor conversie.
  • Het partnerpensioen dat u hebt opgebouwd tot de officiële einddatum van uw relatie komt in zijn geheel toe aan uw ex-partner. Wilt u niet dat uw ex-partner een pensioenuitkering ontvangt na uw overlijden? Praat daar dan samen over. Afgesproken om afstand te doen van het partnerpensioen? Laat het uitdrukkelijk op nemen in uw echtscheidingsconvenant. 


U woont samen

Uit elkaar gaan heeft alleen gevolgen voor het partnerpensioen:

  • U hoeft het ouderdomspensioen niet te verdelen met uw partner. Wilt u dit toch? Maak daar dan zelf afspraken over met uw partner bij de notaris.
  • Net als bij gehuwden komt het partnerpensioen dat u hebt opgebouwd tot de officiële einddatum van uw samenwonen in zijn geheel toe aan uw ex-partner. U kunt hierover andere afspraken kunt maken. Het afstand doen van het partnerpensioen kunt u regelen door deze afstandsverklaring samen in te vullen en te ondertekenen. U kunt de verklaring naar ons per post opsturen of naar ons toe mailen.