Aanpak bij uit elkaar gaan


Er komt in deze tijd veel op u af. Maar u staat er natuurlijk niet alleen voor. Een mediator of advocaat kan u en uw partner helpen. Voordat u het gesprek met hen aangaat, is het misschien wel goed als u zich voorbereidt. Daar is deze checklist voor bedoeld. Als u de vragen afloopt, weet u wat u kunt verwachten.


Afspraken op papier

Zoals afspraken de basis van uw huwelijk of samenwonen vormen, vormen ze ook het startpunt van het einde van uw relatie. Uw advocaat of mediator wil weten of u getrouwd bent op huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen. En als u samenwoont: heeft u een samenlevingscontract? Dit heeft gevolgen voor het uit elkaar gaan.


Gezamenlijke rekeningen

Maak daar een overzicht van, inclusief het saldo op iedere rekening. Overigens geldt voor uw scheiding alleen het saldo op het moment van uit elkaar gaan. U kunt ook alvast uw rekeningen nagaan op automatische betalingen en incasso´s. Pas deze aan of zeg de rekeningen op.


Gezamenlijk verzekeringen

Ook daarvan kunt u direct al een overzicht maken. Vraag anders uw tussenpersoon of verzekeraar om u hier bij te helpen: ze helpen u graag.


Gezamenlijke woning

Blijft een van u beiden in de koopwoning wonen, dan is het nodig dat de ander uit de hoofdelijke aansprakelijkheid wordt ontslagen. Hier kan uw notaris en hypotheekverstrekker u bij helpen. Woont u in een huurwoning, kijk dan in het huurcontract wat u kunt doen wanneer u uit elkaar gaat.


Overige waardevolle bezittingen

Het kan handig zijn als u ook daarvan alvast een overzicht maakt voor uw advocaat of de mediator. Zeker als het om echte kostbaarheden gaat.


Alimentaties

Mogelijk heeft één van u recht op alimentatie. Dit kan bijvoorbeeld wanneer een van u beiden (veel) meer verdiende dan de ander. Op Alimentatiewijzer.nl leest u hier meer over.


Afspraken over de kinderen

De afspraken die u over de kinderen maakt, legt u vast in een ouderschapsplan. Bent u getrouwd of geregistreerd partners dan maakt dit deel uit van het echtscheidingsconvenant waarmee u deze hectische tijd afsluit.


Gebruik de checklist

Er is veel te regelen. Gebruikt u hiervoor de handige checklist van de Rijksoverheid.