Uit elkaar gaan regelen


Zoals afspraken de basis van uw huwelijk of samenwonen vormen, vormen ze ook het startpunt van het einde van uw relatie. Uw advocaat of mediator wil weten of u getrouwd bent op huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen. En als u samenwoont: hebt u een samenlevingscontract? Dit heeft gevolgen voor het uit elkaar gaan.


Uw pensioen wordt verdeeld

Als u getrouwd of geregistreerd partners bent, heeft uw partner in principe recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd. Heeft u op datum pensioen gekozen voor een partnerpensioen? Dan houdt uw ex-partner hier recht op.

Overlijdt uw ex-partner?
Dan komt het bijzonder partnerpensioen te vervallen. Maar het verevend ouderdomspensioen krijgt u weer terug.

Woont u samen?
Ook dan krijgt uw ex-partner het partnerpensioen. U hoeft uw ouderdomspensioen dan echter niet te verdelen.


Gebruik de checklist

Er is veel te regelen. Gebruikt u hiervoor de handige checklist van de Rijksoverheid.