Wat gebeurt er met mijn pensioen?

Alles wat u tot de datum van uitdiensttreding heeft opgebouwd, blijft voor u en uw gezinsleden bij Rail & OV staan. Als u niet meer werkt bij een bedrijf in de sector Rail en Openbaar Vervoer dan stopt voor u de opbouw van toekomstig pensioen. Op Mijn Rail & OV vindt u een overzicht van uw pensioenrechten. In veel gevallen kunt u uw pensioen ook meenemen.

Wat is er niet meer geregeld voor mij en mijn gezin?

Uw pensioen groeit niet meer door opbouw maar mogelijk nog wel door toekomstige indexaties. Ook heeft u geen recht meer op een arbeidsongeschiktheidspensioen mocht u arbeidsongeschikt worden. Uw eventuele partner ontvangt een lager partnerpensioen en heeft geen recht meer op een mogelijke Anw-hiaatuitkering wanneer u komt te overlijden.

Kan ik tóch bij pensioenfonds Rail & OV blijven?

Als u niet meer in de sector Rail & OV werkzaam bent, kunt u in bepaalde situaties bij Rail & OV blijven. Bijvoorbeeld als u wel blijft werken maar geen pensioen opbouwt bij een ander pensioenfonds of andere pensioenverzekeraar. U kunt uw deelname dan, aansluitend aan uw datum van uitdiensttreding, tijdelijk op vrijwillige basis bij ons fonds voortzetten. Neem hiervoor contact met ons op.

Kan ik mijn pensioen meenemen?

Als u gaat werken bij een bedrijf buiten de sector Rail & OV en bij een nieuw pensioenfonds pensioen gaat opbouwen, dan kunt u in veel gevallen het pensioen dat u bij Rail & OV heeft opgebouwd meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht. U kunt dit aanvragen bij uw nieuwe pensioenfonds. Zij maken voor u eerst een offerte op. Op basis hiervan kunt u bepalen of u uw opgebouwde pensioen wilt overzetten naar de nieuwe pensioenregeling.

Kan ik mijn pensioen in een keer opnemen (afkopen)?

Nee. Het pensioen in één keer opnemen heet ook wel afkopen. Sinds 2018 kunt u uw pensioen niet meer in een keer opnemen. Het pensioen is uw inkomen voor later. U mag uw pensioengelden ook niet zelf beheren. Dat mogen alleen pensioenfondsen en pensioenverzekeraars. Als u ergens pensioen opbouwt, dragen wij het pensioen automatisch over. U hoeft daar niks voor te doen.

Heeft u geen ander pensioenfonds en bent u 68 jaar? U krijgt een voorstel van ons. U hoeft hier niks voor te doen.

Wat als ik stop met werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid?

In de eerste twee jaar dat u ziek bent, gaat uw pensioenopbouw gewoon door. Daarna blijft u bij arbeidsongeschiktheid pensioen opbouwen voor het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent. U leest er hier meer over.

004-question.png

Heeft u vragen of wilt u informatie?

Ga naar onze contactpagina.