Wat gebeurt er met mijn pensioen?

Alles wat u tot de datum van uitdiensttreding heeft opgebouwd, blijft voor u en uw gezinsleden bij Rail & OV staan. Als u niet meer werkt bij een bedrijf in de sector Rail en Openbaar Vervoer dan stopt voor u de opbouw van toekomstig pensioen. Op Mijn Rail & OV vindt u een overzicht van uw pensioenrechten. In veel gevallen kunt u uw pensioen ook meenemen.

Wat is er niet meer geregeld voor mij en mijn gezin?

Uw pensioen groeit niet meer door opbouw maar mogelijk nog wel door toekomstige indexaties. Ook heeft u geen recht meer op een arbeidsongeschiktheidspensioen mocht u arbeidsongeschikt worden. Uw eventuele partner ontvangt een lager partnerpensioen en heeft geen recht meer op een mogelijke Anw-hiaatuitkering wanneer u komt te overlijden.

Kan ik tóch bij pensioenfonds Rail & OV blijven?

Als u niet meer in de sector Rail & OV werkzaam bent, kunt u in bepaalde situaties bij Rail & OV blijven. Bijvoorbeeld als u wel blijft werken maar geen pensioen opbouwt bij een ander pensioenfonds of andere pensioenverzekeraar. U kunt uw deelname dan, aansluitend aan uw datum van uitdiensttreding, tijdelijk op vrijwillige basis bij ons fonds voortzetten. Neem hiervoor contact met ons op.

Kan ik mijn pensioen meenemen?

Als u gaat werken bij een bedrijf buiten de sector Rail & OV en bij een nieuw pensioenfonds pensioen gaat opbouwen, dan kunt u in veel gevallen het pensioen dat u bij Rail & OV heeft opgebouwd meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht. U kunt dit aanvragen bij uw nieuwe pensioenfonds. Zij maken voor u eerst een offerte op. Op basis hiervan kunt u bepalen of u uw opgebouwde pensioen wilt overzetten naar de nieuwe pensioenregeling.

Kan ik mijn pensioen in een keer opnemen?

Nee. U kunt uw pensioen niet in een keer opnemen. Het pensioen is uw inkomen voor later. U mag uw pensioengelden ook niet zelf beheren. Dat mogen alleen pensioenfondsen en pensioenverzekeraars. U krijgt uw pensioen vanaf uw pensioendatum. 

Wat als ik stop met werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid?

In de eerste twee jaar dat u ziek bent, gaat uw pensioenopbouw gewoon door. Daarna blijft u bij arbeidsongeschiktheid pensioen opbouwen voor het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent. U leest er hier meer over.

004-question.png

Heeft u vragen of wilt u informatie?

Ga naar onze contactpagina.