Dit gebeurt er met uw pensioen


Alles wat u tot de datum van uitdiensttreding heeft opgebouwd, blijft voor u en uw gezinsleden bij Rail & OV staan. De opbouw van pensioen bij ons stopt als u niet meer werkt bij een bedrijf in de sector Rail en Openbaar Vervoer. In Mijn Rail & OV vindt u een overzicht van uw pensioenrechten. In veel gevallen kunt u uw pensioen ook meenemen.


Dit is niet meer geregeld voor u en uw gezin

Uw pensioen groeit niet meer door opbouw maar mogelijk nog wel door toekomstige indexaties. Ook heeft u geen recht meer op een arbeidsongeschiktheidspensioen mocht u arbeidsongeschikt worden. Heeft u een partner? Dan ontvangt uw partner een lager partnerpensioen. Ook is er geen recht meer op de Anw-hiaatuitkering wanneer u komt te overlijden.


Tóch bij Rail & OV blijven

Als u niet meer in de sector Rail & OV werkzaam bent, kunt u in bepaalde situaties bij Rail & OV blijven. Bijvoorbeeld als u wel blijft werken maar geen pensioen opbouwt bij een ander pensioenfonds of andere pensioenverzekeraar. U kunt dan uw deelname, aansluitend aan uw datum van uitdiensttreding, tijdelijk op vrijwillige basis bij ons pensioenfonds voortzetten. Neem hiervoor contact met ons op.


Uw pensioen meenemen

Als u gaat werken bij een bedrijf buiten de sector Rail & OV en bij een nieuw pensioenfonds pensioen gaat opbouwen, dan kunt u in veel gevallen het pensioen dat u bij Rail & OV heeft opgebouwd meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht. U kunt dit aanvragen bij uw nieuwe pensioenfonds. Zij maken voor u eerst een offerte op. Op basis hiervan kunt u bekijken of u uw opgebouwde pensioen wilt meenemen naar de nieuwe pensioenregeling.


Uw pensioen in een keer opnemen (afkopen)

Het pensioen in één keer opnemen heet ook wel afkopen. Sinds 2018 kunt u uw pensioen niet meer in een keer opnemen. Het pensioen is uw inkomen voor later. U mag uw pensioengelden ook niet zelf beheren. Dat mogen alleen pensioenfondsen en pensioenverzekeraars. Als u ergens pensioen opbouwt, dragen wij het pensioen automatisch over. Dit gaat om klein pensioen. U hoeft daar niks voor te doen.

Heeft u geen ander pensioenfonds en bent u 68 jaar? U hoeft hier niks voor te doen. U krijgt namelijk een voorstel van ons.


Stoppen met werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid

In de eerste twee jaar dat u ziek bent, gaat uw pensioenopbouw gewoon door. Daarna blijft u bij arbeidsongeschiktheid pensioen opbouwen voor het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent. U leest er hier meer over.