Veranderingen aan uw pensioen


Voor de meest mensen verandert het ouderdomspensioen niet. Let op, als u een alleenstaandenpensioen ontvangt komt dit te vervallen. U kunt dit terugvinden op uw Uniform pensioenoverzicht (UPO). Neemt u voor meer informatie hierover contact met ons op. Wat uw partner krijgt leest u hier.