Dit krijgt uw nieuwe partner


Het is niet vanzelfsprekend dat uw nieuwe partner een uitkering ontvangt van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer. U leest hier wat uw nieuwe partner wel en niet kan verwachten.


Partnerpensioen

Het is belangrijk dat u weet dat uw nieuwe partner geen partnerpensioen krijgt als u overlijdt. Het partnerpensioen is namelijk bestemd voor de (erkende) partner waarmee u samen was toen u met pensioen ging. Had u op pensioendatum geen partner? Dan is uw partnerpensioen omgezet in een hoger ouderdomspensioen.


Overlijdensuitkering

Als u een door ons erkende partner heeft, of u heeft een partner als bedoeld in de AOW, dan heeft uw partner recht op een overlijdensuitkering. Deze uitkering bedraagt drie keer de hoogte van het pensioen in de maand van overlijden. Hierover houden wij geen belasting in. Wij betalen de overlijdensuitkering uit op het rekeningnummer waar ook de laatste betaling van het ouderdomspensioen op werd gedaan.


Let op:
trouwen of samenwonen na uw AOW-leeftijd heeft gevolgen voor uw AOW-uitkering. Meer informatie hierover vindt u op www.svb.nl.