Partner aanmelden bij samenwonen


U ontvangt nog geen AOW en gaat samenwonen

Dan is het verstandig om uw partner bij ons aan te melden. Uw nieuwe partner krijgt geen recht op een levenslang partnerpensioen, maar heeft wel mogelijk recht op de overlijdensuitkering.

Uw partner aanmelden

Stuurt of mailt u hiervoor het formulier aanvraag erkenning van het partnerschap ingevuld en ondertekend naar ons op. Vergeet niet een kopie van uw samenlevingsovereenkomst mee te sturen. Na erkenning weten wij wie de partner is. U ontvangt een bevestiging van de registratie. 


U ontvangt al wel AOW en gaat samenwonen

Dan hoeft u uw partner niet bij ons te registreren. Uw partner kan dan een verklaring van de Sociale Verzekeringsbank inleveren waarin staat dat u tot uw overlijden AOW voor gehuwden ontving.


U woont buiten Nederland

Dan ontvangen (wij naast bovengenoemde documenten) ook graag een gewaarmerkte gemeentelijke verklaring waarin staat dat uw partnerschap aan de voorwaarden voor erkenning voldoet. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw gemeente.