Veelgestelde vragen over samenlooptoeslag


Op deze pagina leest u de meest gestelde vragen over de samenlooptoeslag. Heeft u andere vragen of is iets nog niet helemaal duidelijk? Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag.

Algemeen

Bij het opbouwen van uw pensioen wordt rekening gehouden met een franchise. De franchise is dat deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt. Dit omdat u na uw AOW-leeftijd over dit deel AOW ontvangt.

In de pensioenregeling van het Spoorwegpensioenfonds (SPF) waren er tot 1997 twee soorten franchise. Een hogere gehuwde franchise omdat een gehuwde een dubbele AOW ontvangt en een lagere alleenstaande franchise. I

In een aantal gevallen werd er twee keer rekening gehouden met de (hogere) franchise:
- als de partner tegelijk ook pensioen opbouwde. En bij zijn/haar pensioenfonds werd óók rekening gehouden met de franchise.
- of als er tegelijk bij twee verschillende werkgevers pensioen werd opgebouwd en bij beide pensioenfondsen werd rekening gehouden met de franchise.

Voor deze situaties is de samenlooptoeslag in het leven geroepen. Wilt u weten of u recht heeft op de samenlooptoeslag van SPF of SPOV? Kijkt u dan of u voldoet aan de voorwaarden.

Vanaf 1997 (SPF) is de franchise voor gehuwde en alleenstaanden een gelijk bedrag. Hierdoor is er geen recht op een toeslag voor de opbouw vanaf 1997.

Bij het opbouwen van uw pensioen wordt rekening gehouden met een franchise. De franchise is dat deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt. Dit omdat u na uw AOW-leeftijd over dit deel AOW ontvangt.

In de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer (SPOV) waren er tot 2002 twee soorten franchise. Een hogere gehuwde franchise omdat een gehuwde een dubbele AOW ontvangt en een lagere alleenstaande franchise.

In een aantal gevallen werd er twee keer rekening gehouden met de (hogere) franchise:
- als de partner tegelijk ook pensioen opbouwde. En bij zijn/haar pensioenfonds werd óók rekening gehouden met de franchise.
- of als er tegelijk bij twee verschillende werkgevers pensioen werd opgebouwd en bij beide pensioenfondsen werd rekening gehouden met de franchise.

Voor deze situaties is de samenlooptoeslag in het leven geroepen. Wilt u weten of u recht heeft op de samenlooptoeslag van SPOV? Kijkt u dan of u voldoet aan de voorwaarden.

Vanaf 2002 (SPOV) is de franchise voor gehuwde en alleenstaanden een gelijk bedrag. Hierdoor is er geen recht op een toeslag voor de opbouw vanaf 2002.

De voorwaarden om recht te hebben op samenlooptoeslag zijn:

Bij SPF

  • U heeft vóór 1 januari 1997 (SPF) pensioen opgebouwd en uw huidige partner heeft tegelijk pensioen opgebouwd bij een (ander) pensioenfonds
  • U heeft vóór 1 januari 1986 tegelijk met uw pensioenopbouw bij SPF ook elders pensioen opgebouwd
  • Het pensioenfonds van u of uw huidige partner heeft bij de pensioenopbouw ook rekening gehouden met een AOW-franchise.

Bij SPOV

  • U heeft vóór 1 januari 2002 (SPOV) pensioen opgebouwd en uw huidige partner heeft tegelijk pensioen opgebouwd bij een (ander) pensioenfonds
  • Het pensioenfonds van u of uw huidige partner heeft bij de pensioenopbouw ook rekening gehouden met een AOW-franchise.

Als u recht heeft op een pensioentoeslag, heeft u hier in het verleden een brief over gekregen met de hoogte van de toeslag.
Als u de pensioentoeslag al ontvangt, is het een onderdeel van uw maandelijkse pensioen. U ziet dit niet apart terug op uw pensioenspecificatie of pensioenoverzicht. Heeft u niet zo’n brief ontvangen, of weet u het niet meer zeker? Neem dan contact met ons op. Bel 030 23 29 299 of stuur een e-mail naar projecttoeslagen@railov.nl. We helpen u graag verder.

Ontvangt u geen toeslag, maar voldoet u wel aan de voorwaarden voor een toeslag? Vul het aanvraagformulier in. In het aanvraagformulier zet u de pensioenfondsen waar uw partner pensioen opbouwde. Bouwde u tegelijk pensioen op bij ons én bij een ander pensioenfonds? Dan kunt u dat ook invullen in het formulier. Stuur het aanvraagformulier per post of per e-mail aan ons terug. Wij vragen daarna informatie op bij de door u opgegeven pensioenuitvoerder(s). Het opvragen en ontvangen van deze gegevens kan enige tijd duren. Wanneer wij reactie ontvangen beoordelen wij of u aanspraak kunt maken op een toeslag. Heeft u géén recht? Dan sturen wij u hierover een brief. Heeft u wel recht? Dan maken wij een berekening van de toeslag. Dit doen wij zorgvuldig waardoor dit enkele weken duurt. U ontvangt daarna een brief met de hoogte van de toeslag. Als u inderdaad recht heeft op toeslag, dan krijgt u dit (mogelijk met terugwerkende kracht) uitgekeerd. Had onze deelnemer recht op een toeslag en is hij/zij overleden na de AOW-leeftijd van de jongste partner? We betalen de toeslag ook na aan de nabestaande als hij of zij zich binnen vijf jaar na het overlijden meldt.

Ja, als er pensioen werd opgebouwd bij SPF voor 1986 kan er recht zijn op de samenlooptoeslag. Als er aangetoond kan worden dat er samenvallende diensttijd is voor 1986. Ook moet de andere pensioenuitvoerder bij de pensioenopbouw rekening houden met een AOW-franchise.

Nee, in deze situatie bestaat er geen recht op de samenlooptoeslag. Het kan wel zijn dat er recht is op een samenlooptoeslag bij het andere fonds.

Ja, als er pensioen werd opgebouwd bij SPF voor 1986 kan er recht zijn op de samenlooptoeslag. Als er aangetoond kan worden dat er samenvallende diensttijd is voor 1986. Ook moet de andere pensioenuitvoerder bij de pensioenopbouw rekening houden met een AOW-franchise.

Als u recht heeft op samenlooptoeslag, dan kennen wij deze toe. We keren dit ook uit met terugwerkende kracht. We betalen de toeslag ook na aan de nabestaande als hij of zij zich binnen vijf jaar na het overlijden meldt.

Wij vergoeden wettelijke rente als een nabetaling een gevolg is van een fout van onze kant.

Bij scheiden

Ja, dat kan. Als u gescheiden bent en daarna hertrouwd, dan kunt u nog steeds recht hebben op samenlooptoeslag. Waar het omgaat is dat u getrouwd bent op de AOW-leeftijd van de jongste partner én dat uw partner gelijktijdig met u het pensioen opbouwde voor 1997 (SPF) of 2002 (SPOV). Dit geldt ook als u na scheiding ongehuwd bent gaan samenwonen met een samenlevingsovereenkomst en uw partner is bij ons aangemeld.

Heeft u vóór 1 januari 1986 tegelijk met uw pensioenopbouw bij SPF ook elders pensioen opgebouwd? Dan hoeft u niet getrouwd te zijn of samen te wonen om recht te hebben op een samenlooptoeslag.


Voorbeeld: u heeft recht op samenlooptoeslag

U bouwde pensioen op, uw partner niet. U bent vervolgens gescheiden en voor de AOW-leeftijd hertrouwd. Uw nieuwe partner heeft gelijktijdig met u pensioen opgebouwd toen u nog niet bij elkaar was. U heeft in dit geval recht op samenlooptoeslag wanneer u aan de voorwaarden voldoet.


Voorbeeld: u heeft geen recht op samenlooptoeslag

U bouwde gelijktijdig met uw partner pensioen op. U bent gescheiden en heeft nu géén partner met wie u gelijktijdig pensioen opbouwde. U heeft géén recht op samenlooptoeslag.

Bij overlijden

U heeft recht op samenlooptoeslag zolang u beiden AOW ontvangt. Dat betekent dat als één van u overlijdt, het recht op de toeslag vervalt. Hierop bestaan echter twee uitzonderingen:

  • U heeft vóór 1 januari 1986 tegelijk met uw pensioenopbouw bij SPF ook elders pensioen opgebouwd of
  • De jongste partner heeft vanaf 2020 de AOW-leeftijd bereikt of gaat bereiken. In deze situatie is de toeslag omgezet in levenslang ouderdomspensioen.

In deze twee uitzonderingssituaties houdt u recht op (een deel van de) toeslag na het overlijden van uw partner.

Na het overlijden van de deelnemer krijgt de partner recht op (een deel van de) toeslag wanneer de deelnemer voor 1986 tegelijk met de pensioenopbouw bij SPF ook elders ouderdoms- en partnerpensioen heeft opgebouwd.

Ja, dat kan. Is uw partner overleden na de AOW-leeftijd van de jongste partner? En voldoet u aan de voorwaarden voor een pensioentoeslag? Vul het aanvraagformulier in. Wij beoordelen dan of u recht heeft op een toeslag.

Is onze deelnemer overleden na de AOW-leeftijd van de jongste partner? En voldeed hij of zij aan de voorwaarden voor een pensioentoeslag? En is onze deelnemer minder dan vijf jaar geleden overleden? Vul het aanvraagformulier in. Wij beoordelen dan of u recht heeft op een toeslag.

Bij waardeoverdracht of afkoop

Tot 2008 was er geen recht op een samenlooptoeslag bij een uitgaande waardeoverdracht. In 2008 is het pensioen-reglement gewijzigd. Vanaf dat moment werd samenlooptoeslag wel overgedragen bij een uitgaande waardeoverdracht wanneer er recht was. Zo is het in ons pensioenreglement vastgelegd.

Nee, wanneer u als deelnemer uw pensioen heeft afgekocht, dan is er geen recht op samenlooptoeslag.

Ja, in die situatie kan er recht zijn op de samenlooptoeslag. Als er aangetoond kan worden dat er samenvallende diensttijd is voor 1997(SPF) of voor 2002(SPOV). Ook moet de andere pensioenuitvoerder bij de pensioenopbouw rekening houden met een AOW-franchise.