Welke keuzes heeft u?

U bent bezig met het aanvragen van uw pensioen. Wij helpen u graag met het maken van de juiste keuzes. Hieronder leest u welke keuzes u heeft.

Ingangsdatum pensioen

Uw pensioenrichtleeftijd is 68 jaar, maar u bepaalt zelf wanneer u met pensioen gaat. Wilt u langer doorwerken? Dan wordt uw pensioen hoger, omdat wij uw pensioen over een kortere periode uitkeren. Wilt u eerder met pensioen? Dan wordt uw pensioen lager, omdat uw pensioenopbouw stopt en omdat wij uw pensioen over een langere periode uitkeren. Over de periode die u werkt bouwt u pensioen op tot uiterlijk uw 68ste jaar. Wij gaan in onze berekening vaak uit van uw AOW-leeftijd.

Deeltijdpensioen

U kunt met deeltijdpensioen als u wilt stoppen met werken, maar dat niet in één stap wilt doen. U kiest dan voor een geleidelijke overgang naar volledig stoppen met werken. U bepaalt in overleg met uw werkgever hoeveel uur u kunt of wilt blijven werken. Hierna rekent u in de pensioenplanner eenvoudig uit wat u aan pensioen kunt verwachten. U maakt dan ook direct uw definitieve keuzes voor dit deel van uw pensioen. Stel, u kiest ervoor om een jaar lang uw werktijd te verminderen van 36 uur naar 28 uur per week. U ontvangt dan uw salaris voor 28 uur van uw werkgever en u ontvangt pensioen voor 8 uur van ons. U kunt er dan na verloop van tijd nog een keer voor kiezen minder te gaan werken en een deel van uw pensioen op te nemen. Hierna moet uw pensioen volledig ingaan.
Op deze manier gaat uw werkzame periode geleidelijk over in een volledig pensioen. Over de periode die u werkt bouwt u nog wel pensioen op tot uiterlijk uw 68ste jaar.

Meer of minder partnerpensioen

Meer ouderdomspensioen en een lager pensioen voor uw partner. Binnen de pensioenregeling kunt u ervoor kiezen het partnerpensioen helemaal of gedeeltelijk te verlagen en hiervoor in de plaats een hoger ouderdomspensioen te ontvangen. U kunt dat overwegen als uw partner een eigen pensioen heeft waar hij of zij na uw overlijden goed van kan rondkomen. De keuze is geheel aan u. Bent u gescheiden? Dan kunt u het partnerpensioen van uw ex-partner niet gebruiken om uw ouderdomspensioen te verhogen. Meer pensioen voor uw partner en een lager ouderdomspensioen. U kunt ook kiezen voor een hoger partnerpensioen. Uw ouderdomspensioen wordt dan lager.

AOW-vervanging

Als u eerder met pensioen gaat, heeft u vanaf uw pensioendatum tot uw AOW-leeftijd geen recht op AOW. Omdat uw pensioen een aanvulling is op de AOW is uw inkomen dan waarschijnlijk veel lager dan u gewend was. U kunt deze periode zelf overbruggen, maar u kunt ook een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in een tijdelijk pensioen tot uw AOW-leeftijd. Dit noemen we AOW-vervanging. Hoe eerder u met pensioen gaat, hoe groter het bedrag dat we van uw ouderdomspensioen gebruiken voor het vervangende AOW-bedrag. U bepaalt zelf de hoogte van de AOW-vervanging. Hiervoor geldt wel een wettelijk maximum. Dit bedrag ziet u in de pensioenplanner. U ontvangt uw vervangende AOW-bedrag tot uw AOW-leeftijd.

Eerst meer pensioen en later minder

U kunt de eerste jaren een hoger pensioen ontvangen. U kunt uw pensioen voor een periode van maximaal 10 jaar verhogen. Hierdoor krijgt u later een lager bedrag. Bedenk wel dat u na die eerste periode levenslang een lager pensioen ontvangt.

004-question.png

Heeft u vragen of wilt u informatie?

Ga naar onze contactpagina.