Verschil AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd


Waarom zie ik toch overal verschillende pensioendatums? Vraagt u zich dit ook weleens af? Het bekijken van uw totale pensioenplaatje kan hierdoor lastig zijn. Op deze pagina leest u daarom welke verschillende pensioendatums er zijn en geven we een korte toelichting.


Uw AOW-leeftijd

Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd is gebaseerd op de levensverwachting. Op svb.nl (Sociale Verzekeringsbank) kunt u nakijken wanneer u naar verwachting AOW krijgt. U kunt deze datum niet aanpassen. De Sociale Verzekeringsbank keert de AOW aan u uit.


Pensioendatum van uw pensioenregeling

Wettelijk geldt voor pensioenregelingen een pensioenleeftijd van 68 jaar. Doordat pensioenregelingen verschillen kan de pensioendatum per pensioenregeling toch anders zijn. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat u een pensioenregeling heeft met pensioenleeftijd 65 jaar omdat in het verleden de AOW-leeftijd 65 jaar was. Het kan zijn dat u uw pensioen eerder of later in kan laten gaan. Wilt u weten of dit mogelijk is? Neemt u dan contact op met de pensioenuitvoerder in kwestie.


De pensioendatum bij Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer

De pensioenrichtleeftijd bij Pensioenfonds Rail & OV is 68 jaar. Maar u kunt uw pensioen ook eerder of later in laten gaan. In de pensioenplanner berekent u wat dit voor de hoogte van uw pensioen betekent. Wilt u voor uw AOW-leeftijd met pensioen gaan? Dan kunt u met de keuze AOW-vervanging uw pensioen verhogen tot uw AOW-leeftijd.

Keuze AOW-vervanging

Met AOW-vervanging haalt u een stuk van uw eigen ouderdomspensioen naar voren. De AOW-vervanging stopt op de eerste dag van de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt. AOW krijgt u in de eerste maand vanaf dezelfde dag dat u geboren bent tot aan het einde van de maand. U krijgt mogelijk hierdoor geen volledige AOW in de eerste maand. Uw inkomen kan dus minder zijn in de maand dat uw AOW-vervanging stopt en uw AOW ingaat.


Pensioendatums in het pensioenregister (Mijnpensioenoverzicht.nl)

In het pensioenregister ziet u een totaaloverzicht van uw inkomen van later. Het kan dus zijn dat u hierin ziet dat uw AOW en pensioen(en) ingaan op verschillende datums. Het pensioenregister geeft ook een indicatie van uw pensioen als u eerder of later stopt met werken. Houdt u er rekening mee dat de werkelijke bedragen anders kunnen zijn. Ook is het niet in iedere pensioenregeling mogelijk uw pensioen eerder of later in te laten gaan. Uw pensioenuitvoerder kan u vertellen wat voor u precies van toepassing is.