Uw pensioenkeuzes maken


U bent bezig met het aanvragen van uw pensioen. Wij helpen u graag met het maken van de juiste keuzes. Dit is belangrijk want u krijgt het pensioen levenslang. Hieronder leest u welke keuzes u heeft. Gebruik ook onze keuzehulp om te zien welke pensioenkeuzes bij u passen.


Ingangsdatum pensioen

Over de periode die u werkt bouwt u pensioen op. Dit kan tot de eerste van de maand waarin u 68 jaar wordt. De pensioenrichtleeftijd van het pensioenfonds is dus 68 jaar. Maar u bepaalt zelf wanneer u met pensioen gaat. Wij gaan in onze berekening vaak uit van uw AOW-leeftijd.

Later met pensioen

Werkt u langer door? Dan wordt uw pensioen hoger. In dit geval betalen wij uw pensioen over een kortere periode uit.

Eerder met pensioen

Uw pensioen wordt lager. Uw pensioenopbouw stopt. Ook betalen wij uw pensioen over een langere periode uit.


Deeltijdpensioen

U kunt met deeltijdpensioen als u wilt stoppen met werken, maar dat niet in één stap wilt doen. U kiest dan voor een geleidelijke overgang naar volledig stoppen met werken. U bepaalt in overleg met uw werkgever hoeveel uur u kunt of wilt blijven werken. Hierna rekent u in de pensioenplanner eenvoudig uit wat u aan pensioen kunt verwachten. U maakt dan ook direct uw definitieve keuzes voor dit deel van uw pensioen.

Voorbeeld

U kiest ervoor om uw werktijd te verminderen van 36 uur naar 28 uur per week. U ontvangt dan uw salaris voor 28 uur van uw werkgever en u ontvangt pensioen voor 8 uur van ons. U kunt er dan na verloop van tijd nog een keer voor kiezen minder te gaan werken en een deel van uw pensioen op te nemen. Hierna gaat uw pensioen volledig in. Op deze manier gaat uw werkzame periode geleidelijk over in een volledig pensioen. Over de periode die u werkt bouwt u nog wel pensioen op. Dit kan tot de eerste van de maand waarin u 68 jaar wordt.


Meer of minder partnerpensioen

Meer voor uzelf

Binnen de pensioenregeling kunt u ervoor kiezen het partnerpensioen helemaal of voor een deel te verlagen. Met deze keuze ontvangt u een hoger ouderdomspensioen. U kunt dat overwegen als uw partner een goed eigen pensioen heeft. Deze keuze is geheel aan u.

Meer voor uw partner

U kunt ook kiezen voor een hoger partnerpensioen. Uw ouderdomspensioen wordt dan lager.

U bent gescheiden

Dan kunt u het partnerpensioen van uw ex-partner niet gebruiken om uw ouderdomspensioen te verhogen.


AOW-vervanging

Als u eerder met pensioen gaat, heeft u vanaf uw pensioendatum tot uw AOW-leeftijd geen recht op AOW. Omdat uw pensioen een aanvulling is op de AOW is uw inkomen dan waarschijnlijk veel lager dan u gewend was. U kunt deze periode zelf overbruggen, maar u kunt ook een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in een tijdelijk pensioen tot uw AOW-leeftijd. Dit noemen we AOW-vervanging.

Hoeveel AOW-vervanging kan ik gebruiken?

Hoe eerder u met pensioen gaat, hoe groter het bedrag dat we van uw ouderdomspensioen gebruiken voor het vervangende AOW-bedrag. U bepaalt zelf de hoogte van de AOW-vervanging. Hiervoor geldt wel een wettelijk maximum. Dit bedrag ziet u in de pensioenplanner.

Let op! AOW krijgt u in de eerste maand vanaf dezelfde dag dat u geboren bent tot aan het einde van de maand. U krijgt mogelijk hierdoor geen volledige AOW in de eerste maand. De AOW-vervanging stopt op de eerste dag van de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Uw inkomen kan dus minder zijn in de maand dat uw AOW-vervanging stopt en uw AOW ingaat.


Eerst meer pensioen en later minder

U kunt de eerste jaren een hoger pensioen ontvangen. Dit kan voor een periode van minimaal 1 maand tot maximaal 10 jaar. Na afloop van die periode ontvangt u levenslang een lager pensioenbedrag. Belangrijk om hier goed over na te denken.