Bedrag ineens


Gaat u met pensioen na invoering van de nieuwe pensioenregeling? Dan kunt u ervoor kiezen om bij pensionering een deel van uw opgebouwde pensioen in een keer uit te laten betalen. Dat mag maximaal 10% van de waarde van uw pensioen zijn. Dat staat in een nieuwe wet. Let op: als u een bedrag ineens opneemt, gaat wel uw maandelijkse pensioen omlaag. 


We kunnen nog geen bedragen noemen

De wetgeving rondom het bedrag ineens is op dit moment nog niet definitief vastgesteld. Het bedrag ineens zal op zijn vroegst vanaf 1 januari 2025 mogelijk worden, maar deze datum is nog niet zeker. We kunnen daarom nog geen berekeningen maken of voorbeeldbedragen noemen. Als alle wetgeving vastgesteld is, kunt u in onze pensioenplanner zelf berekenen wat de mogelijkheden zijn.


Bedrag ineens en gevolgen voor belastingen en toeslagen

Als u een bedrag ineens opneemt, kan het zijn dat u meer belasting gaat betalen. Het kan zorgen voor vermindering of kwijtraken van toeslagen zoals zorgtoeslag, huurtoeslag of andere inkomensafhankelijke regelingen. Wat de gevolgen zijn hangt onder meer af van de hoogte van het bedrag dat u opneemt. Ook uw persoonlijke situatie speelt een rol. Het is verstandig dat vooraf goed in kaart te brengen.


U mag met het geld doen wat u wilt

U kunt bijvoorbeeld extra aflossen op uw hypotheek, maar u mag er ook van op reis gaan. U mag zelf weten waaraan u het geld uitgeeft.


Kiezen tussen bedrag ineens en andere pensioenkeuzes

Kiest u voor een bedrag ineens? De wet geeft aan dat u in dat geval niet mag kiezen voor de pensioenkeuzes 'AOW-vervanging' en 'Eerst meer pensioen en later minder'. Kijk dus goed of u ook zonder deze keuzes genoeg inkomen gaat ontvangen.