Bijzonder partnerpensioen

Bijzonder partnerpensioen


Is uw pensioen verdeeld? Uw ex-partner heeft recht op het partnerpensioen dat is opgebouwd tot de echtscheidingsdatum.


Recht op bijzonder partnerpensioen

Uw ex-partner heeft mogelijk recht op het partnerpensioen dat is opgebouwd tot het moment dat u uit elkaar ging. Dit noemen we bijzonder partnerpensioen. Na de echtscheiding reserveren wij standaard het bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. Op uw pensioenoverzicht houden we hier rekening mee.


Uw ex-partner overlijdt eerder

Als uw ex-partner eerder overlijdt, dan vervalt het bijzonder partnerpensioen aan het pensioenfonds. Dit komt dus niet ten goede aan u of uw huidige partner.


We informeren uw ex-partner

Uw ex-partner ontvangt eenmaal per vijf jaar een pensioenoverzicht van die aanspraken. Als u overlijdt, dan regelen wij het bijzonder partnerpensioen rechtstreeks met uw ex-partner.


Afstand doen van het bijzonder partnerpensioen

Uw ex-partner kan afstand doen van het bijzonder partnerpensioen. U gebruikt hiervoor het formulier afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen. Na het verwerken van de afstandsverklaring komt het recht ten goede aan een nieuwe partner (als daar sprake van is). Nadat het ouderdomspensioen volledig is ingegaan is afstand doen van bijzonder partnerpensioen niet meer mogelijk.