Partner- en wezenpensioen aanvragen


Na uw overlijden, breekt er een hectische tijd voor uw nabestaanden aan. Weet in elk geval, dat Rail & OV hen veel uit handen neemt. Hieronder leest u wat wij voor uw nabestaanden doen en wat ze zelf nog kunnen doen.


U woont op het moment van overlijden in Nederland

In dat geval krijgen wij automatisch een melding daarvan. Wij sturen binnen twee weken een brief met informatie over uw pensioen naar uw nabestaanden. Als er nabestaanden zijn met recht op partner- en mogelijk wezenpensioen. In de brief vindt u ook aanvraagformulieren voor het partner- en wezenpensioen met een toelichting. Stuurt u deze formulieren ingevuld naar ons terug. Wij zorgen er daarna voor dat uw nabestaande(n) maandelijks een betaling krijgt.


U woont in het buitenland

In dat geval ontvangen wij graag zo snel mogelijk de melding van uw overlijden met een kopie van de overlijdensakte – per brief of per mail. Na ontvangst ervan, sturen wij een brief met informatie over uw pensioen naar uw nabestaanden. Als er nabestaanden zijn met recht op partner- en mogelijk wezenpensioen, dan vinden zij bij deze brief ook aanvraagformulieren met een toelichting. Stuurt u deze formulieren ingevuld naar ons terug. Wij zorgen er daarna voor dat uw nabestaande(n) maandelijks een betaling krijgt.


Recht op een Anw-uitkering en Anw-hiaatcompensatie

Ga voor de voorwaarden naar Anw-uitkering en Anw-hiaatcompensatie. Om recht te hebben op deze regelingen, vraagt uw partner altijd eerst de Anw-uitkering aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB gaat over de Anw-uitkering, Rail & OV over de Anw-hiaatcompensatie. Uw partner kan daarvoor een kopie van het antwoord van de SVB naar ons sturen of mailen.