Zaken regelen als nabestaande


Een aantal zaken wordt vanzelf geregeld bij overlijden, maar niet alles. Op deze pagina leggen wij uit wat u als nabestaande nog kan doen.


U woont op het moment van overlijden in Nederland

In dat geval krijgen wij een melding van het overlijden. Wij sturen dan binnen twee weken een brief met informatie over uw partnerpensioen. Als er nabestaanden zijn met recht op wezenpensioen, dan vinden zij bij deze brief ook aanvraagformulieren met een toelichting. Zodra we deze formulieren ingevuld hebben ontvangen, betalen wij maandelijks het partner- en wezenpensioen uit.


Vraag altijd een Anw-uitkering aan als u nog geen AOW heeft

Ontvangt u als partner van een overleden, gepensioneerde deelnemer nog geen AOW? Dan heeft u misschien recht op een Anw-uitkering. Dit is een uitkering voor nabestaanden van de overheid die wordt betaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Krijgt u geen of geen volledige Anw-uitkering? Dan heeft u mogelijk recht op de Anw-hiaat compensatie van Rail & OV. Stuur daarom altijd de beslissing van de SVB over uw Anw aanvraag naar ons op, ook als daarin staat dat u geen recht hebt op Anw.


Zeg niet te snel uw bankrekening op

Zegt u de bankrekening van de overledene niet te snel op. De laatste pensioenbetaling is rond de 26e van de maand van overlijden. Deze laatste betaling en de overlijdensuitkering maken wij over op de bankrekening van de overledene. De overlijdensuitkering betalen wij binnen 2 maanden na overlijden.


De laatste jaaropgaaf

Wij sturen de laatste jaaropgaaf binnen 3 maanden naar het laatst bekende adres van de overledene. Als dat niet gewenst is, dan kunt u een ander adres kiezen. Vult u in dat geval het aanvraagformulier jaaropgave i.v.m. overlijden in. Als u de jaaropgaaf kwijt bent, kunt u met hetzelfde formulier een kopie opvragen. 


De overledene woonde in het buitenland

Dan ontvangen wij niet automatisch een melding. Meld dit als nabestaande dan zelf aan ons. Stuur ook een overlijdensakte mee. Bekijk hier wat verder van u verwacht wordt en welke instanties nog acties van u vragen.