Maatschappelijk verantwoord ondernemen


Rail & OV streeft naar lange termijn waardecreatie, op hoofdlijnen vindt deze waardecreatie plaats op twee onderdelen: via de beleggingen met Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) Beleid en via de organisatie met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Beleid.


MVO-beleid van Rail & OV

Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-beleid (MVO-beleid) van Rail & OV is opgebouwd vanuit drie pijlers: Mens, Milieu en Maatschappij. Middels het MVO-beleid leveren we een positieve bijdrage aan deze pijlers. Dit doen we vanuit onze rol als werkgever, dienstverlener en opdrachtgever.

We geven invulling aan deze pijlers met concrete acties en initiatieven. Het MVO beleid wordt stapsgewijs verder ontwikkeld door vervolgonderzoek, het uitvoeren van acties en initiatieven en het evalueren daarvan.

Het MVO-beleid is gericht op de hele organisatie. Met alle afdelingen binnen onze organisatie dragen we gezamenlijk bij aan de positieve impact die we als pensioenfonds kunnen hebben. We integreren het MVO-beleid in alle bedrijfsprocessen.


Wilt u meer weten?

Hier is een uitwerking van het beleid terug te vinden.