Crisisplan


Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer beschikt over een zogeheten crisisplan. Hierin staat wat het bestuur van het fonds aan maatregelen kan nemen als het pensioenfonds in een crisis terecht komt.


Wanneer is er sprake van een crisis?

Er is sprake van een crisis als het fonds vijf achtereenvolgende jaarlijkse meetmomenten in een situatie van een dekkingstekort verkeert. Er is ook sprake van een crisis als het fonds de door haar geformuleerde ondergrenzen van de jaarlijkse haalbaarheidstoets niet haalt.

Wij zijn verplicht een dergelijk crisisplan te hebben. Dat is een goede zaak. Het geeft houvast op het moment dat we snel maatregelen zouden moeten nemen. Het crisisplan is overigens nadrukkelijk iets anders dan een herstelplan van het fonds. In een herstelplan geven we aan hoe we binnen de gestelde termijn weer voldoende buffers denken op te bouwen. Het crisisplan geeft aan wat we doen als de crisis nog veel dieper is. Het is dus echt een noodscenario voor als de dekkingsgraad zwaar door de ondergrens zou zakken.

Lees hier het crisisplan van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer