Verlagen van uw pensioen


Als de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds te laag is, dan kan het bestuur besluiten om de pensioenen te verlagen.


In welke situatie verlaagt het pensioenfonds uw pensioen? 

De overheid heeft regels opgesteld bij het verlagen van de pensioenen. Er zijn twee situaties waarin het verlagen van de pensioenen aan de orde komt:

  1. Het fonds sluit vijf jaar achtereen af met een beleidsdekkingsgraad lager dan 104,2% en de actuele dekkingsgraad is aan het einde van het vijfde jaar ook lager dan 104,2%. Dan is het nodig dat het pensioenfonds de pensioenen verlaagt, zodanig dat de beleidsdekkingsgraad gelijk wordt aan 104,2%.
  2. De dekkingsgraad is zo laag is dat het niet meer haalbaar is om zonder extra maatregelen (het verlagen van de pensioenen) op tijd weer voldoende buffers te hebben.
Bekijk wat onze huidige beleidsdekkingsgraad is


Verlagen pensioen? Nu niet aan de orde

Een verlaging van de pensioenen is nu niet aan de orde. Maar het kan ook tegenzitten, bijvoorbeeld door tegenvallende beleggingsopbrengsten en mogelijk een dalende rente. In dat geval kunnen wij ook in de situatie terechtkomen dat we de pensioenen niet kunnen verhogen of zelfs moeten verlagen.