Uitvoeringskosten


Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer maakt kosten. Dat is nodig om op een professionele en verantwoorde manier uw pensioen te regelen. We maken kosten voor het bestuur, de uitvoering van de regeling, voor de communicatie met u, en natuurlijk voor het beheer van het vermogen. We letten er scherp op dat die kosten zo laag mogelijk zijn. Maar wel met behoud van kwaliteit, want uw en onze belangen zijn groot.


Scherp op de kosten

Rail & OV let scherp op de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van de pensioenregeling in het belang van de deelnemers. Kosten zijn noodzakelijk om een bepaalde kwaliteit te leveren, bijvoorbeeld waar het gaat om pensioenbeheer en communicatie met de deelnemers. Er worden geen kosten gemaakt die niet noodzakelijk zijn of die niet bijdragen aan extra rendement. Bij het vermogensbeheer maakt het pensioenfonds een integrale afweging tussen rendement, risico en kosten. Om die reden moeten de vermogensbeheerkosten altijd in relatie worden gezien tot het beoogd rendement en risico. Het pensioenfonds belegt alleen in beleggingscategorieën met hoge kosten als hier naar verwachting een hoog nettorendement (na kosten) tegenover staat. Lees meer over onze kosten in het jaarverslag.


Pensioenfondsen goedkoper dan verzekeraars

Pensioenfondsen zijn goedkoper dan verzekeraars doordat pensioenfondsen geen winst hoeven te maken. We hebben geen aandeelhouders, maar zijn er alleen om de mensen uit onze sector een goed pensioen tegen zo laag mogelijke kosten te bieden. We zijn ook goedkoper omdat we een aantal forse kostenposten niet of in mindere mate hebben. Zo hoeven wij geen reclame te maken om nieuwe klanten te werven. Het is voor iedereen in de sector verplicht om aan de regeling mee te doen, en dat maakt het een stuk goedkoper.