MVB Thema's

MVB Thema's


Welke MVB-thema's geven wij prioriteit?

Binnen ons MVB-beleid hebben we een aantal thema’s geselecteerd waar we graag een stapje extra willen zetten. Bij het selecteren van deze thema’s is onder meer rekening gehouden met de voorkeuren van deelnemers en de sector waarin onze deelnemers werkzaam zijn. Hieronder volgen per thema meer details.

Klimaatactie is een prioriteit in het MVB-beleid van Rail & OV. Om hier invulling aan te geven hebben we een klimaatbeleid vastgesteld, met als belangrijkste uitgangspunt het tegengaan van klimaatverandering. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om onze middelen als belegger in te zetten om klimaatverandering tegen te gaan, maar zijn ons er ook van bewust van onze beperkte mogelijkheden om individueel impact te kunnen maken. Het daarom dan ook dat we ons hebben gecommitteerd aan het Parijs-akkoord. Wij zien het Parijsakkoord als een internationaal leidend uitgangspunt om op een collectieve en uniforme manier klimaatverandering wereldwijd tegen te gaan. Dit akkoord vormt daarom de rode draad in ons klimaatbeleid. Meer details zijn terug te vinden in het Beleidsdocument Klimaat en het Uitvoeringsdocument Klimaat.

Rail & OV laat zich inspireren door de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam beleggen als smart follower. Er zijn echter ook specifieke aandachtgebieden waarbij we voorop willen lopen, vaak in samenwerking met andere duurzame beleggers. Deze aandachtsgebieden hebben we vormgegeven aan de hand van de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG’s). De SDG’s, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zijn zeventien doelstellingen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties, waaronder Nederland. Voor meer informatie over de wijze waarop de SDG’s zijn geïntegreerd in het MVB-beleid zie het Beleidsdocument SDG-integratie.

Rail & OV wil een positieve impact maken op milieu en maatschappij. Hiermee bedoelen we dat we met onze beleggingen een aantoonbaar verschil willen maken voor mens en milieu, iets wat goed meetbaar is en wat direct iets positiefs oplevert. Hiervoor heeft het fonds een aantal thema’s geïdentificeerd waarin het impact wil maken. Dit zijn onder meer de energietransitie en betaalbare huisvesting. economisch. Rail & OV gebruikt de beleggingen in infrastructuur, vastgoed en green bonds als middelen om deze positieve impact te realiseren. Meer details zijn terug te vinden in het MVB-beleidsdocument en zullen binnenkort beschikbaar worden gesteld in het Impactbeleid.

$44 biljoen aan economische waarde - meer dan de helft van het totale bruto binnenlands product van de wereld - is matig of sterk afhankelijk van de natuur en haar diensten en als gevolg daarvan blootgesteld aan risico's door natuurverlies. Biodiversiteit speelt daarbij een essentiële rol, het verlies aan Biodiversiteit heeft namelijk tot gevolg dat de natuur minder diensten kan aanbieden. Dit raakt ons zowel maatschappelijk als economisch. Rail & OV heeft samen met het Wereld Natuurfonds onderzocht hoe wij als pensioenfonds Biodiversiteitsverlies tegen kunnen gaan en hoe wij om kunnen gaan met de risico’s van biodiversiteitverlies. Meer details zijn terug te vinden in de Case study Biodiversiteit.