Hoe beleggen we?

Ons beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer is gericht op het behalen van een optimaal beleggingsresultaat. Hierbij houden we rekening met de langetermijnhorizon die het pensioenfonds heeft. We spreiden de risico’s door te beleggen in diverse beleggingscategorieën met verschillende eigenschappen. We willen voorkomen dat ons beleggingsrendement sterkt lijdt als het met een bepaalde beleggingscategorie, in een bepaalde bedrijfstak of in een bepaald land slechter gaat.

Hoe beheersen we risico's?

Als pensioenbelegger nemen we bewust risico’s om rendement te kunnen behalen. Maar daarbij spannen we ons wel in om risico’s zo goed mogelijk te beheersen. We besteden ook veel aandacht aan de beheersing van complexere risico’s, zoals het valutarisico en het renterisico.

Doordat we wereldwijd beleggen loopt pensioenfonds Rail & OV een zogenaamd valutarisico. Als we bijvoorbeeld beleggen in een Amerikaans bedrijf en de dollar daalt in waarde, dan zal de zwakkere dollar het rendement in euro’s op dit Amerikaanse aandeel negatief beïnvloeden. Om dit te voorkomen, sluiten we contracten met andere partijen die ons gedeeltelijk beschermen tegen valutarisico’s.

De rentestand heeft niet alleen invloed op de waarde van onze beleggingen, maar ook op de financiële buffer die we moeten aanhouden voor toekomstige pensioenen (onze verplichtingen). Bij een lagere rente stijgen de verplichtingen en daalt de dekkingsgraad. Daarom dekken we een deel van het risico af door gebruik te maken van financiële producten. Met al deze effecten houden we bij de inrichting van onze beleggingsportefeuille zoveel mogelijk rekening.

Hoe bepalen we ons beleid?

We bepalen eerst welke risico’s het pensioenfonds wil en kan lopen. Dit noemen we een risicoprofiel. Factoren die een belangrijke rol spelen bij het bepalen van het risicoprofiel zijn onder andere de samenstelling van het deelnemersbestand, de indexatieambitie en de inkomsten uit de pensioenpremies. We vragen bij de deelnemers en de sociale partners naar hun voorkeuren. Ook houden we rekening met de eisen die De Nederlandsche Bank stelt aan de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Het vastgestelde risicoprofiel is het uitgangspunt van het beleggingsbeleid dat erop gericht is een optimaal rendement te behalen.

Naast het vastgestelde risicoprofiel hanteren we ook de zogeheten investment beliefs als uitgangspunt. Deze vormen onze overtuigingen over de werking van de economie en financiële markten

Bij de bepaling van het beleggingsbeleid maken we verder gebruik van een zogenaamde Asset Liability Management-studie (ALM-studie). In deze ALM-studie maken we lange termijn berekeningen van de beleggingen (assets) en de pensioenverplichtingen (liabilities). Zo wordt inzichtelijk wat het effect is van bijvoorbeeld het verhogen van het percentage aandelen in de beleggingsmix. Als we meer in aandelen beleggen zal het beleggingsrendement naar verwachting stijgen, maar nemen ook de risico’s toe.

Bij het selecteren van onze beleggingen kijken we niet alleen naar het verwachte rendement en de risico’s. Maatschappelijke verantwoordelijkheid speelt ook een belangrijke rol in ons beleggingsbeleid. Pensioenfonds Rail & OV promoot ecologische en sociale kenmerken in haar beleggingsbeleid. We hebben al jarenlang aandacht voor onder andere mensen- en arbeidsrechten, milieu en de manier waarop organisaties bestuurd worden.

> Lees meer over Verantwoord beleggen.